Söndagen den 10 december 2023 - klockan 21:32

Nytt äldreboende byggs i Tyresö


Tn på webben 2020-01-17

Visionsbild, byggnadens utformning och färgsättning kan komma att ändras
Bild:4 Arkitektur & Form
Visionsbild, byggnadens utformning och färgsättning kan komma att ändras

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Tyresö
Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Tyresö

Fastighetsförvaltaren Hemsö bygger ett nytt äldre- och korttidsboende i centrala Tyresö. Verksamheten kommer att bedrivas av stiftelsen Stora Sköndal som har skrivit ett 20-årigt hyresavtal.

Det nya äldreboendet kommer bestå av totalt 92 platser, 80 lägenheter och 12 korttidsboendeplatser. I byggnaden kommer det även inrymmas en lokal för exempelvis butik eller vårdrelaterad verksamhet samt ett parkeringsgarage.

Boendet och lokalerna ska byggas hållbart och kommer att miljöcertifieras för att säkerställa att byggnaden är bra att både vistas i och för miljön. Åsa Nordell Holmstrand, Projektutvecklare på Hemsö, berättar om projektet:

‒ Vi är mycket nöjda över att vi nu kan utveckla ett nytt äldreboende på mark som vi redan äger. Behovet av äldreomsorg växer stadigt, speciellt i tillväxtkommuner och därför är vi glada att kunna erbjuda den här nybyggnationen. Samarbetet med Stiftelsen Stora Sköndal ser vi positivt på och vi ser fram emot ett långt och fruktbart samarbete.

Lena Hjälmrud, kommunikationschef på Stora Sköndal fortsätter:

 ‒ Vi är glada över att få möjlighet att genom vår kunskap och långa erfarenhet ge invånarna i Tyresö en äldreomsorg med hög kvalitet. Vi arbetar kontinuerligt med att etablera vår verksamhet i Stockholm och närliggande kommuner. Idag finns vi i Sköndal, Nacka och Vällingby och ser fram emot att lära känna de boende i Tyresö.

Stora Sköndal är en stiftelse som utan vinstsyfte arbetar med stöd, vård, omsorg, utbildning och forskning. Stiftelsen anger att de jobbar för att människor ska få växa och utvecklas utifrån sina unika förutsättningar.

 Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Tyresö, uttrycker sig om beslutet:

‒ Det är väldigt välkommet att Hemsö väljer att bygga ett äldreboende i Tyresö kommun. Vi vet hur viktig denna typ av etablering är eftersom behovet av äldreboendeplatser är stort och kommer att öka de kommande åren. Vi är också mycket glada över att just stiftelsen Stora Sköndal väljer att etablera sig i Tyresö eftersom de har ett mycket gott renommé och fin värdegrund. Det blir ett bra tillskott till de kommunala och privata äldreboendealternativ som finns idag i Tyresö.

Bygget av äldreboendet beräknas starta under våren 2020 och väntas vara färdigställt samt öppet för inflyttning under första kvartalet 2022.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter