Lördagen den 30 maj 2020 - klockan 20:50

Nytt konstgräs i Tyresö


2017-12-15


Tidigare i år har Trollbäckens IP fått nytt konstgräs på 11-mannaplanen. I vinter är det dags för ännu fler kommundelar att få utökat konstgräs.

Dels så kommer det underlag som tidigare låg på Trollbäckens IP nu att återanvändas till en 5-mannaplan vid Brevik skola. Vid skolan finns i dagsläget en grusplan vilket gör att kommunens konstgräsplaner utökas till tolv i antalet.

Konstgräsplanen vid Brevik skola är ett resultat av Tyresöinitiativet där kommunens invånare har möjlighet att skicka in olika förslag. Detta förslag fick över femtio stöttande invånare och har därför tagits upp i kultur- och fritidsnämnden som ställde sig positiva till förslaget.

 – Kommunen har en strategisk anläggningsplan och den visar att Brevik saknar konstgräsplan, berättar Thomas Sundblad (L) gruppledare i kultur-och fritidsnämnden. Nu investeras det i konstgräsplaner i närheten av skolorna i både Strand och Brevik vilket gör att det blir positiva effekter både för skolans idrottsundervisning och för föreningar på kvällarna

Kommunens trettonde konstgräsplan kommer att anläggas vid Strandskolan och där kommer planen att bli betydligt större. När den står färdig någon gång under våren eller sommaren så kommer den att vara en fullstor 11-mannaplan.

Det projektet beräknas kosta ungefär 11 miljoner kronor, vilket är något mer än normalt på grund av omfattande markarbeten och kringarbeten som beror på närheten till skolan.

– Med en växande befolkning i Tyresö så måste kommunen fortsätta investera i anläggningar, menar Thomas Sundblad (L). Detta för att föreningslivet ska kunna växa och engagera fler barn och ungdomar.

– Liberalerna arbetar för att nästa konstgräsplan ska anläggas vid Bergfotens skola och det skulle vara intressant att undersöka möjligheten att designa den för personer med funktionsvariationer likt det som Stockholms stad gör i projekt Axelsberg.

 

Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter