Söndagen den 18 augusti 2019 - klockan 17:25

Öka arbetstiden – annars privatiserar vi


Tyresö nyheter 2016-02-16

Bild:Tyresö nyheter

Fackförbundet Kommunal gick inte med på att försämra villkoren för kommunens personliga assistenter. Nu väljer socialnämndens ordförande Andreas Jonsson (M) istället därför att privatisera verksamheten för att spara pengar. Hur mycket kommunen eventuellt kommer att spara är inte beräknat.


Många av kommunens verksamheter går med underskott, grundskolan, gymnasieskolan och socialnämndens individ- och familjeomsorg för att nämna de största. Förvaltningarna har ett uppdrag att ha en ekonomi i balans och olika åtgärdsplaner har införts. Personlig assistans är den första verksamheten som kräver sämre villkor för personalen. De personliga assistenterna tillhör redan kommunens lägst avlönade. När facket sa nej till försämrade villkor beslutade socialnämnden att verksamheten istället ska läggas ut på en privat utförare.

De personliga assistenterna kommer att erbjudas att jobba för en annan utförare men med längre arbetstidsmått, färre semesterdagar och sämre betalt för jourtimmar. Det kan leda till att många söker andra jobb, vilket skulle drabba brukarna med hög personalomsättning och sämre kvalitet som följd.

De ekonomiska konsekvenserna är inte utredda. Lägre kostnader för LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kommer att bidra till högre kostnader i det kommunala utjämningssystemet. Kommunen kommer också att även fortsättningsvis få stå för de LSS-kostnader som inte Försäkringskassan täcker, vilket bidrar till dagens underskott.

Andreas Jonsson (M) har vid informationsmöten informerat de personliga assistenterna om privatiseringen, men då hävdat att hela besparingen består i att de privata har billigare administration.

- Han ljög oss rakt i ansiktet. Vi har inte fått någon information om att vi kommer att få försämrade villkor och att besparingarna sker på vår bekostnad. Vi hittade protokollet själva efter mötet, där framgår tydligt att vi är för dyra, säger personliga assistenter som TN talat med.

Tyresö nyheter


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter