Måndagen den 26 februari 2024 - klockan 23:10

Politiken lyssnar på ungdomen


Tn på webben 2023-12-21

Susanne Svidén, projektledare för studien i Tyresö och chef för fritid- och friluftsenheten.
Bild: LIZA SIMONSSON
Susanne Svidén, projektledare för studien i Tyresö och chef för fritid- och friluftsenheten.

Forskargruppen Ung livsstil har följt ungas levnadsvanor sedan 80-talet och bedriver nu en av Europas största studier inom området.

Enkäten genomfördes på uppdrag av kultur- och fritidsförvaltningen. Resultaten har nyligen delats med kommunens medarbetare inom barn- och ungdomsarbete samt med politiker. Från politiskt håll ser man undersökningen som en god grund att ta med sig i det politiska utvecklingsarbetet.

– Detta är en unik undersökning som forskargruppen Ung livsstil tagit fram. Undersökningen ger ett gott underlag för oss förtroendevalda inför framtida beslut, säger Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

I enkätstudien som forskargruppen Ung livsstil genomfört har över 750 högstadieelever i Tyresö delat med sig av sina erfarenheter och åsikter om hälsa, livsstil, skola och fritid. Resultatet ger en inblick i unga tyresöbornas liv med en imponerande svarsfrekvens på 76 procent. Hela 92 procent av ungdomarna har deltagit i kultur- och fritidsutbudet i Tyresö under de senaste fyra veckorna. Tyresö sticker även ut när det gäller jämställdhet inom föreningslivet, där lika många pojkar som flickor deltar i aktiviteter.

Studien har genomförts i runt 20 svenska kommuner genom åren, och resultatet går därför att jämföra med hur ungdomar i andra kommuner sva

Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter