Söndagen den 20 september 2020 - klockan 09:16

Politiker följer efter lärare


TN på webben 2019-10-22

Läraren Patrik Belina går igenom potenser inom matematiken för eleverna på C3L
Bild:Tyresö Nyheter
Läraren Patrik Belina går igenom potenser inom matematiken för eleverna på C3L

Läraren Patrik Belina instruerar en elev i matematik.
Bild:Tyresö Nyheter
Läraren Patrik Belina instruerar en elev i matematik.

Ordföranden i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Christoffer Holmström är mycket nöjd<br />med att fått möjligheten att skugga Patrik Belina på C3L under en dag.
Bild:Tyresö Nyheter
Ordföranden i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Christoffer Holmström är mycket nöjd
med att fått möjligheten att skugga Patrik Belina på C3L under en dag.


Lärarnas riksförbund genomför en satsning på vad de kallar för ”skugga en lärare”. Konceptet innebär att makthavare och beslutsfattare får möjlighet att följa en lärare under en arbetsdag för att få en inblick i läraryrket.


I Tyresö har flera politiker nappat på idén och både Jannice Rockstroh (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, och Christoffer Holmström, ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer att skugga flera olika lärare i olika skolor.

Hittills har Christoffer Holmström (S) genomfört en av sin planerade dagar med specialläraren och matteläraren på C3L, Patrik Belina. Han menar att det var otroligt värdefullt att få chansen i en naturlig miljö följa arbetet på vuxenutbildningen.

– Ja, det gav jättemycket, säger han. Framförallt att man fick en större inblick i den arbetsbörda som ligger på lärare utanför själva klassrummet. Elevkontakter, uppföljningar och planering är en stor del av läraryrket som i alla fall jag hade ganska låg kunskap om.

Holmström fick under dagen både medverka under lektioner, i elevsamtal och delta i uppföljningsarbete och elevkontakt.

– Det var förstås intressant att delta under lektionstid, berättar han. Men det mest intressanta var att se ifall det finns potential till förbättring för lärarna. Lektionstiden är lärarnas och de är proffs på det, men det kan finnas saker som kan underlätta för att de ska kunna fokusera på mötet med eleverna.

Exakt vad det skulle kunna innebära politiskt anser Holmström är för tidigt att säga men att den större insynen i det vardagliga arbetet och systemen väckt en del frågor och funderingar.

– Absolut, menar han. Dels kan det vara intressant att titta på hur de olika systemen är utformade och hur vi skulle kunna digitalisera eller automatisera en del processer. Men det kan också vara intressant att börja titta på vilka arbetsuppgifter som nödvändigtvis inte behöver utföras av lärare, då främst datainsamling och uppföljningsanalyser även om det givet ska vara lärare som följer upp kunskapsutveckling hos enskilda elever.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter