Fredagen den 23 april 2021 - klockan 13:50

Politisk konflikt om framtiden för Trollängens äldreboende


Tn på webben 2021-03-12

Ett beslut att driva Trollängen i kommunal drift hade ökat valfriheten för våra äldra och gett oss möjlighet att återinvestera de överskott som görs tillbaka in i verksamheten, till de äldre och till boendenas personal, säger kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S). Den 25 mars avgörs frågan i kommunfullmäktige. 
Bild:Tyresö Nyheter
Ett beslut att driva Trollängen i kommunal drift hade ökat valfriheten för våra äldra och gett oss möjlighet att återinvestera de överskott som görs tillbaka in i verksamheten, till de äldre och till boendenas personal, säger kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S). Den 25 mars avgörs frågan i kommunfullmäktige. 

En politisk konflikt om Trollängens äldreboende har blossat upp mellan de politiska partierna i Tyresö. När kommunstyrelsen skulle ta beslut om äldreboendet ska drivas av kommunen eller en privat aktör ville Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet att kommunen skulle ta över driften. Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna röstade emot och ville istället att driften upphandlas enligt LOU. Nu ska frågan vidare till kommunfullmäktige den 25 mars för avgörande.


Trollängens vård och omsorgsboende, bestående av 87 boendeplatser, sedan starten i början av 2000-talet drivits i privat regi. De första åren av dåvarande Carema och därefter Förenade Care. Kommunen har tidigare kunnat förlänga avtalet med den nuvarande utföraren men då detta redan skett två gånger är det inte möjligt utan att en ny upphandling kommer tillstånd. Alternativet är att kommunen tar över driften i egen regi vilket också var det förslag till beslut som Socialdemokraterna hade velat få igenom på kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ordförande Anita Mattsson (S) är besviken:

-          Vi hade hoppats att åtminstone något av de borgliga skulle ha förmågan att lyssna till de äldres vilja och pragmatiskt agera utifrån vad som är bäst för de som bor och arbetar i Tyresö. Ett beslut att driva Trollängen i kommunal drift hade ökat valfriheten för våra äldra och gett oss möjlighet att återinvestera de överskott som görs tillbaka in i verksamheten, till de äldre och till boendenas personal. Istället för privata vinster hade vi kunnat behålla kommuninvånarnas skattemedel hos de gamla och hos personalen.

Också Kommunala pensionärsrådet, KPR, som fungerar som en rådgivande instans till kommunen med representanter från PRO, SPF samt Finska föreningen, har framfört att de helst ser att kommunen tar över Trollängens äldreboende. Tillsammans representerar de ca 3000 pensionärer i Tyresö. De har bland annat framfört behovet av ökad valfrihet för kommunens äldre. Idag är det bara Björkbackens äldreboende som drivs av kommunen. Övriga drivs privat, tre av dessa av Vardaga.

-          Socialdemokraterna kommer fortsätta driva en politik där vi lyssnar på de äldres önskan och med fokus på bra villkor och trygga anställningsförhållanden i äldreomsorgen. Som anhörig ska man känna sig trygg med att den vård som ges håller hög kvalitet och att kommunens skattemedel investeras i bra verksamhet för de äldre. Dagens beslut är tyvärr inte ett steg i den riktningen, avslutar Anita Mattsson (S)

 


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter