Måndagen den 26 februari 2024 - klockan 23:20

Rådet för tillgänglighet


Tn på webben 2023-11-30

Här kommer inte en rullstol fram utan att föraren får med sig häcken eller måste ta sig ut<br />på gatan.
Bild:TN

Här kommer inte en rullstol fram utan att föraren får med sig häcken eller måste ta sig ut
på gatan.Susann visar på hur det inte ska se ut. Stor fallrisk för personer med synnedsättning.<br />Markeringar saknas 
Bild:TN

Susann visar på hur det inte ska se ut. Stor fallrisk för personer med synnedsättning.
Markeringar saknas Susann Ronström promenerar på välfasade övergångsställen. 
Bild:TN
Susann Ronström promenerar på välfasade övergångsställen. 

I Tyresö finns det ett Tillgänglighetsråd vars officiella namn är Kommunala tillgänglighetsrådet (KTF). Rådet har funnits i olika former under cirka 30 år, och representeras av olika intresseorganisationer med hemvist i kommunen. Ordförande i rådet är ordförande i äldre och omsorgsnämnden och även en politiker från oppositionen sitter med i rådet. Rådets uppdrag är att vara remissinstans och behjälplig i tillgänglighetsfrågor inom kommunens alla verksamheter. Det är minst lika viktigt att anpassa utomhusmiljön i kommunen så att alla med funktionsnedsättning kan ta sig fram på gator och torg. Till exempel ses fasningar av trottoarer över så att en rullstol lätt kan ta sig över gatan. Bara en så enkel sak som oklippta häckar efter en trottoar kan bli ett stort hinder för vissa personer med någon typ av funktionsnedsättning. Rådet sammanträder sex gånger per år och däremellan har rådet arbetsträffar vid behov.

Susan Ronström (S) ordförande i rådet säger

– Det optimala vore att det inte skulle behövas något råd. Det borde vara helt naturligt att alla som har ett samhällsansvar tänkte i termer av tillgänglighet. Så är det inte men det är vårt absoluta mål. Tyvärr har vi svårt att få alla intresseorganisationer representerade i rådet och det beror inte på ovilja utan att orken många gånger inte finns.

Susann Ronström (S) fortsätter: 

- Just nu har vi en relativt god representation av olika organisationer, så nu består rådet av Afasiföreningen, Autism Stockholms län, Personskadeförbundet, Hörselskadades förening och DHR som står för Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet. På väg in är även representanter för Demensförbundet och Attention.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter