Torsdagen den 28 september 2023 - klockan 23:37

Så kan nya Njupkärrs skola se ut


Tn på webben 2022-12-22

Bild på möjlig utformning av skolbyggnaden, sett från norr. I Tyresö kommuns underlag står att byggnaden och utemiljöns utformning är preliminär och kommer utredas vidare<br /><br />
Bild:AIX arkitekter

Bild på möjlig utformning av skolbyggnaden, sett från norr. I Tyresö kommuns underlag står att byggnaden och utemiljöns utformning är preliminär och kommer utredas vidareSedan tidigare är det klart att Njupkärrs skola kommer att ersättas av en helt ny skola eftersom den nuvarande skolans lokaler är i för dåligt skick för att renovera. Nu kan Tyresö kommun presentera bilder på hur den nya skolan kommer att se ut då förslaget till ny detaljplan går ut på samråd.

Den nya skolan kommer att ha plats för 550 elever i årskurs F-6. Förutom skola byggs även en ny idrottshall och skolgården får en helt ny konstgräsplan. Enligt förslaget kommer även en ny gång och cykelpassage byggas mellan Njupkärrsvägen och Granängsringen.

- Njupkärrs skola har nått slutet på sin livslängd och kan inte längre erbjuda eleverna en bra studiemiljö. Jag är stolt över att vi nu skapar ändamålsenliga och funktionella lokaler. De kommer möjliggöra en bättre och jämlikare skola för våra barn och bättre arbetsmiljö för lärarna, säger Klara Watmani (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Den nya skolan kommer att vara större än den nuvarande byggnaden som bara rymmer 300 platser. Framöver väntas antalet barn i de centrala delarna av Tyresö att öka och då kommer också fler skolplatser behövas.

Klara Watmani (S) berättar att byggandet av nya Njupkärrs skola är en del i en större satsning från politiskt håll med renovering och upprustning av förskole- och skollokaler och för att säkerställa att det långsiktigt finns skolplatser så alla barn kan gå i skola nära där de bor.

- Ambitionen är densamma för hela kommunen. Tyresös barn ska ha nära till skolan, vägen dit ska vara trygg och utbildningen ska hålla en god kvalité. Med en långsiktig planering av skolplatserna kan vi exempelvis undvika att andra skolor i området har överbeläggning.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter