Tisdagen den 26 januari 2021 - klockan 00:57

Satsningar på välfärd och sänkt skatt i Tyresös budget för 2021


Tn på webben 2020-10-09

Marie Åkesdotter (MP), Anita Mattsson (S), Mats Lindblom (L) (OBS: Bilden är tagen före corona-pandemin)
Marie Åkesdotter (MP), Anita Mattsson (S), Mats Lindblom (L) (OBS: Bilden är tagen före corona-pandemin)

När Tyresös styrande politiska minoriteten i veckan presenterade sitt budgetförslag för 2021 var det glada miner.

Många trodde nog att Corona-krisen skulle leda till dåliga tider även för landets kommuner. Det kan vara så på vissa ställen - men inte i Tyresö. Från ett kraftigt underskott 2018 har ekonomin i kommunen både 2019 och 2020 visat stora överskott och det ser bra ut även år 2021.


Nu tycker den politiska minoriteten i Tillsammans för Tyresö (S, L och MP) att ekonomin är så stark att det finns utrymme både för sänkt skatt och pengar till skola och omsorg. Skatten föreslås sänkas med 20 öre. För en normal Tyresö-bo innebär det 65 kronor mer i månaden och detta förväntas stärka både hushållen och Tyresös lokala näringsliv.

Samtidigt satsas 100 miljoner kronor på exempelvis skola, omsorg och fler jobb. Närmare 50 miljoner används för att täcka ökade pris- och lönekostnader medan ytterligare drygt 50 miljoner används till direkta satsningar för att förbättra kvaliteten i verksamheterna (se några exempel i faktaruta nedan).

Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) är nöjd:

- Tack vare Tyresös goda ekonomi går vi i 2021 års budget fram med dels en skattesänkning, dels satsningar på välfärden samtidigt som vi når vårt överskottsmål för en långsiktigt hållbar ekonomi.

- Särskilt nöjda är vi med att kunna göra en stor satsning på äldreomsorgen. Pandemin har visat att vi behöver förstärka äldreomsorgen och nu satsar vi på ökad kontinuitet och bättre anställningsvillkor. Vi har också kunnat prioritera nödvändiga satsningar på förskola och skola för att alla barn ska kunna nå kunskapsmålen.

Även liberalen Mats Lindblom gläds åt skattesänkningen – och den goda ekonomin:

- Nu sänker vi skatten med 20 öre. Med det goda resultatet under förra året i färskt minne, och med den positiva prognos vi har fått för årets resultat, är det högst rimligt att ta ett första steg mot att återställa skattesatsen till 2018 års nivå. Samtidigt vet vi att den pågående pandemin skapar ekonomisk osäkerhet inför den närmsta framtiden, och att kommunsektorn har stora demografiska utmaningar under en lång rad år framöver. Därför skyndar vi långsamt för att säkerställa en fortsatt god ekonomi.

Miljöpartiets gruppledare Marie Åkesdotter understryker att arbetet för hållbarhet tar stor plats i budgeten:

- I den här svåra tiden har många fler än vanligt sökt sig till naturen, för rekreation men också för ro och tröst. Det är glädjande att fler upptäcker allt som vår närnatur har att erbjuda. Men med det kommer också ett större slitage och städbehov. Vi skjuter därför till medel för skötseln av våra parker och naturområden.

Budgeten behandlas av kommunfullmäktige den 19 november. Innan dess kommer också oppositionspartierna att presentera sina förslag.

 

Faktaruta:

Några exempel på insatser i budgetförslaget

- 5 miljoner kronor per år i två år för att rusta upp skolgårdar

- Mindre barngrupper och extra stöd till förskolor med stora behov 4,5 miljoner kronor

- Särskild satsning på skolbibliotek 0,8 miljoner kronor

- Mer personal till fritidshemmen 2,6 miljoner kronor

- 2,5 miljoner kronor till välfärdsteknik i äldreomsorgen

- Fler jobb och utbildning för att möta arbetslöshet bland ungdomar 2,5 miljoner kronor

- Fritidsgårdar i alla kommundelar 1,8 miljoner kronor

- Mer resurser till fältassistenter 0,5 miljoner kronor

- Ett arkiv för att bevara Tyresös historia 2 miljoner kronor

- Vassröjning och krafttag mot invasiva arter 1,1 miljoner kronor


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter