Välbesökt Tyresöfestival även i år


Tn på webben 2023-09-05

Förra årets besöksrekord på 4000 besökare kom inte Tyresöfestivalen upp i år, men det var inte långt ifrån. Trots att vädret var svajigt dagarna innan festivalen var festivalen ändå välbesökt och folk trängdes längs Wättinge gårdsväg för att besöka de olika föreningarna, verksamheterna och företag som var på plats.


Scenprogrammet var välfyllt med kulturskolan, Sthlm steelband och ett urdrag ut Tyresöspelen från Tyresö teaterförening. Får man döma av antalet personer på plats framför scen var nog däremot mellobekanta Tyresöbon Kiana det mest populära dragplåstret.

Även om man inte riktigt lyckades slå besöksrekordet så slog den årliga festivalen ett annat rekord. Antalet föreningar, verksamheter och företag var fler än någonsin tidigare med drygt 100 utställare. Flera personer som Tyresö nyheter pratade med var imponerade av den bredd som föreningslivet kunde visa upp på festivalen.