Ett effektivt samarbete för ungdomars välbefinnande

 


Tn på webben 2023-09-12


Skola, socialtjänst, polis och fritid i brottsförebyggande samarbete 


Tyresö kommun fortsätter satsa på det brottsförebyggande arbetet genom tidiga insatser. Nu implementeras SSPF-modellen (Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid). SSPF är en kunskapsbaserad samverkansmodell som syftar till att samordna insatser och bryta negativa beteendemönster tidigt hos grupper och individer där det finns oro för brottslighet eller riskfyllt beteende.

- Vårt mål är tydligt – att förhindra att barn och ungdomar hamnar i kriminalitet eller missbruk. Genom SSPF vill vi samarbeta aktivt och tidigt ingripa för att skapa en bättre framtid för våra ungdomar, säger Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

SSPF-modellen har använts i flera svenska kommuner sedan 2007, med lokala anpassningar, och bygger på liknande erfarenheter från Danmark där liknande metoder har använts sedan 1970-talet. Genom att bryta negativa mönster och identifiera och stärka friskfaktorer, fokuserar SSPF på individens välbefinnande och inte bara på isolerade händelser eller handlingar. 

För att förstärka implementeringen av SSPF i Tyresö kommun kommer resurser att tillsättas under hösten 2023 för att arbeta med att utveckla och anpassa SSPF-modellen till kommunens verksamheter. Under 2024 förstärks resurserna ytterligare. Vi kommer fortsätta att prioritera SSPF-implementationen i kommunen.  

Tyresö kommun strävar efter att göra en meningsfull och långsiktig skillnad i ungdomarnas liv genom att aktivt engagera sig i SSPF-modellen. Det är ett steg mot att skapa en tryggare och mer positiv tillvaro för unga människor i Tyresö.