Fortsatt osäkert läge för Dalskolan


Tyresö Nyheter 2016-01-14


Dalskolan är en av de skolor som Sweco i sin utredning föreslår ska läggas ner och Tyresömoderaterna har låtit påståendet varit oemotsagt under lång tid och diskuterat en flytt av skolan och en ombyggnation till förskola.

I december föreslog tjänstemännen på barn-och utbildningsförvaltningen att intaget till Dalskolan skulle stoppas inför hösten 2016. Tyresömoderaterna och den borgerliga alliansen har tillfälligt backat och föreslår nu en utredning om vad en flytt av skolan till gymnasiets lokaler skulle kosta. I samma utredning vill man se över möjligheter att göra om skolan till en förskola och kostnader för upprustning.

Dalskolan är idag en omtyckt och väl fungerande skola. Däremot är lokalerna slitna till följd av bristande underhåll. Oförmågan hos styrande moderatledda borgerliga majoritet att ta beslut om skolan under flera års tid bidrar till att färre elever söker till skolan, vilket bidrar till skolans underskott.