Annonser


2016-05-19

Claes-Göran Enman

Tel: 0706562666

redaktion@tyresonyheter.nu


Bokning av annonsplats för färdigt material ska ske senast två veckor före tryckdag. Färdigt original i pdf-format ska vara Tyresö Nyheter tillhanda senast en vecka före tryckdag.

Annons som ska produceras av Tyresö Nyheter bokas senast tre veckor före tryckdag. Material i form av manus, bilder och dylikt för produktion av annonser ska vara Tyresö Nyheter tillhanda senast två veckor före tryckdag.

Allt annonsmaterial mejlas till: redaktion@tyresonyheter.nu.

Kontakta vår annonssäljare vid frågor om digitalt material eller material som ska produceras av Tyresö Nyheter.

För information om annonsstorlekar, se annonsmoduler.pdf


För utförlig information om annonsmaterial, se www.dagspress.se.

 

 

NrRedaktionsmöteManusstoppSättningTryck
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8