Dyrt och dåligt när moderaterna inte kommer överens


Tn på webben 2016-11-18


Tyresö kommun har delegation för hälso- och sjukvårdsuppgifter inom hemtjänsten av Stockholms läns landsting (SLL). Det vill säga att hemtjänstens personal påminner de äldre om att ta sin medicin. Socialnämnden i Tyresö kommun har beslutat att delegationen för upphör från och med den 1 januari 2017, om inte landstinget ersätter kommunen för detta. Kommunen vill alltså ha betalt, eftersom att påminna om medicin är ett ansvar som landstinget har, men som hittills har utförs av kommunens hemtjänstpersonal. Det är förståeligt. Men att tyresömoderaterna inte kan komma överens med landstingsmoderaterna kommer att leda till en kraftig försämring för våra äldre, och det kommer att bli riktigt dyrt.

Hemtjänsten i kommunen fungerar på många sätt bra. Det som oftast upplevs som det största problemet är antalet personer som besöker våra äldre i deras hem. Många äldre har flera besök om dagen. 20-30 olika personer på en tvåveckorsperiod är inte ovanligt. Om en person har hemtjänst, och dessutom behöver påminnas om sin medicin, görs det vid samma besök. Medicinen tas exempelvis fram när frukosten och middagen serveras.

Socialnämndens beslut att hemtjänsten inte längre kommer att påminna om mediciner innebär att landstinget ska göra det själva. Det innebär att förutom det stora antalet besökare från hemtjänsten, så kommer dessutom nu sjuksköterskor att göra hembesök flera gånger om dagen för att övervaka så att medicinen tas. Andreas Jonsson (M), socialnämndens ordförande har sagt att han tycker att det blir en kvalitetsförbättring, eftersom sjuksköterskorna är välutbildade. Jag är övertygad om att välutbildad personal kan användas effektivare än så. Att övervaka tablettintag kan inte vara prioriterat när bristen på sjuksköterskor redan idag är uppenbar för de flesta som försökt besöka en vårdcentral.

Det här beslutet kommer också bli väldigt dyrt för oss skattebetalare. Kommunen har uppskattat sina kostnader för detta till ca 3,5 miljoner kronor per år. Det vill alltså inte landstinget ersätta kommunen för, och då lämnar kommunen tillbaka delegationen. Trots att kostnaden när landstinget får tillbaka ansvaret kommer att bli det tiodubbla, 35 miljoner kronor. Det kan inte beskrivas som annat än arrogant att inte försöka hitta en vettig lösning. Och fruktansvärt slösaktigt. Istället för att säga upp delegationen borde man väl kunna hitta en överenskommelse.

Fokus måste vara att våra äldre ska det så bra som möjligt. Besöken från hemtjänsten och medicinintaget måste kunna samordnas. Systemet ska vara smidigt och inte driva kostnader.

Att tyresömoderaterna inte kan komma överens med landstingsmoderaterna är klandervärt. Fredrik Saweståhl (M) är kommunstyrelsens ordförande i Tyresö och sitter även som ordinarie ledamot i SLL. Att han inte lyckas komma överens med sig själv gör att vardagen för våra äldre kraftfullt försämras. Det gör också att jag som skattebetalare upprörs över slöseriet.

Bo Furugård (S) ersättare i Landstingsfullmäktige