Nya möjligheter öppnas för Fornuddsparken


2017-02-28


Oppositionen tog möjligheten att fördröja en ny detaljplan för en ny stor skola i Fornuddsparken på sammanträdet med kommunfullmäktige i januari genom återremiss. – Vi ville att den moderatledda alliansen skulle ta chansen att utreda alternativen innan de fattar beslut om den största investeringen i kommunens historia, säger Anita Mattsson (S) oppositionsråd.

Genom ett förhastat förfarande i kommunfullmäktige uppstår möjligheten att återremittera ärendet en gång till. En ny stor skola i Fornuddsparken eller en ombyggnation av Fornuddens skola på befintlig plats? Den frågan har under två år delat den politiska majoriteten och oppositionen i Tyresö.

– Vi vill bygga en toppmodern skola. En skola som är stor nog att rymma tillräckligt många elever, för att rymma tillräckligt många lärare för att kunna bygga bra lärarlag. Inte någon Bullerbyskola i någon nostalgisk dröm som inte fungerar och där ingen lärare vill arbeta, säger Fredrik Saweståhl (M) kommunstyrelsens ordförande.

Socialdemokraterna å andra sidan förordar att de mindre skolorna i Trollbäcken finns kvar och pekar på riskerna med en överetablering.

– Om nya skolan byggs i parken så riskerar exempelvis Sofiebergsskolan att helt stängas. Den nya skolan ökar antal grundskoleplatser i området med nära 300. Det elevunderlaget finns inte, och kommer inte att finnas före 2030, säger Jannice Rockstroh (S) gruppledare i barn- och utbildningsnämnden.

Detaljplanen för Fornuddsparken kommer sannolikt att dra ut på tiden. Genom en teknisk miss på januarisammanträdet öppnas möjligheterna för ytterligare en återremiss på kommunfullmäktige nu på torsdag. När kommunfullmäktige väl fattar beslut, tidigast i slutet av mars, är det troligt att det överklagas av privatpersoner till Länsstyrelsen. Där är handläggningstiderna långa, och Länsstyrelsen uppger att de prioriterar bostadsplaner.

– Jag utgår ifrån att det dröjer innan planen vinner laga kraft. Om skolan inte har börjat byggas innan valet 2018 så kommer det att bli en valfråga, och då får tyresöborna bestämma om de vill ha parken kvar eller inte, säger Anita Mattsson, som hellre vill bygga om Fornuddens skola där den ligger idag.