Attention uppmärksammar och utökar i Tyresö


2017-12-11

Bild:Niklas Wennergren

I Haninge har samarbetet mellan Attention, politiker och förvaltningar kommit en bra bit på väg. Nu utökas verksamheten till att även innefatta Tyresö.

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) såsom ADHD, Autism (AST), Asperger, språkstörning och Tourettes syndrom. Attention arbetar för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, arbetsmarknaden och på fritiden.

 Riksförbundet Attention har över 16 000 medlemmar i Sverige, fördelade på 60 olika lokalföreningar.  I grannkommunen Haninge, har lokalföreningen funnits i flera år och nu är arbetet med att utöka verksamheten i Tyresö i full gång.

- Lokalt arbetar vi med att samverka med förvaltningar och nämnder i kommunen för att öka kunskapen om vår målgrupps behov. Allt arbete är i stort sett ideellt och det krävs ett stort engagemang från oss i styrelsen. Vi hoppas att vi under 2018 kommer att komma igång i Tyresö där vi redan sitter i funktionshinderrådet, säger Lotta Pilarp, ordförande i Attention Haninge-Tyresö.

 I Haninge har Attention under flera år haft ett bra samarbete med kommunens anhörigkonsulent, något som Lotta Pilarp ser fram emot att få även i Tyresö;

 - Ett av våra mål är att anhöriga ska få ett ökat inflytande och avlastning. Under våren planerar vi även för en första paneldialog i Tyresö angående problematisk skolfrånvaro och unga vuxna utan sysselsättning.