"Jag är förbannad!"


Tn på webben 2018-08-29

Kerstin Hallgren
Kerstin Hallgren

Ett långt yrkesliv inom vård och omsorg har gett 83-åriga Kerstin Hallgren gedigen erfarenhet och kunskap om frågor som rör äldreomsorgen. Med det i bagaget har hon efter pensioneringen fortsatt engagera sig bland annat som ordförande i Tyresö SPF, Sveriges Pensionärsförbund. 

 


Kerstin Hallgren har bra koll på vad Tyresöborna prioriterar högst för de äldre.

– Att kunna få en plats inom äldreomsorgen när man inte längre kan bo kvar hemma. Sedan Ängsgårdens äldreboende lades ner så har det inte kommit något nytt istället i Trollbäcken. Och på Björkbacken har två avdelningar försvunnit. Det kommer att dröja innan det kommer till nya platser. 

Ska få bo kvar i Tyresö
Hon reagerar starkt på att äldre idag hänvisas till andra kommuner i väntan på en plats i Tyresö. En väntan som kan bli så lång att man till slut inte orkar flytten tillbaka.

– Om man har vuxit upp eller bott länge i Tyresö, då är det klart att man ska få bo kvar i sin hemkommun.

Varför riva något bra?
Hon är mycket upprörd över nedläggningen av Björkbackens äldreboende.

– Jag är förbannad! Eftersom min man bodde där i tre år så har jag egna erfarenheter. Det var lätt att gå ut, personalen var bra och vi var nöjda. Varför ska man riva ett i grunden bra äldreboende? Det måste bli mycket dyrare att bygga nytt jämfört med att renovera.

Inför det stundande valet säger hon:
-Om man vill ha en värdig äldreomsorg i Tyresö så är det avgörande vilket parti som vinner valet.

Sedan några år sitter hon som representant i KPR, kommunala pensionärsrådet.
-Vi som sitter i KPR representerar SPF, PRO och finska föreningen och vi har ett mycket gott samarbete, säger Kerstin Hallgren. Men vi tycker nog att våra erfarenheter och synpunkter kunde tas tillvara bättre av politikerna när de planerar och beslutar om äldreomsorgen. Det är mycket som inte går åt rätt håll.