2 och 4 km-spåren i Alby får ny beläggning och belysning


Tn på webben 2018-10-29


Den 24/9 beslutade Kultur och Fritidsnämnden att resterande medel till projektet ”Attraktiva Alby” ska läggas på att rusta upp 2 och 4 km spåren i Alby Friluftsområde.


Attraktiva Alby är ett utvecklingsprogram för att rusta upp och förbättra Alby som friluftsområde. Förslag i programmet som presenterades redan i juni 2014 var bland annat att renovera lekplatsen, ordna upp uteservering, tillgängliggöra Alby för alla besökare genom att sätta upp bänkar längs vägen från busshållsplatsen, m.m.

Genomförda åtgärder
Arbetet har skett lite efter hand under åren och åtgärder som genomförts är bland annat, groddammar, skyltning, och uppförandet av ett utegym. Nu börjar nästa etapp i arbetet, arbetet med ny beläggning och belysning på joggingstråken.

Dyrare än förväntat
Beläggningen och den nya belysningen har dock blivit mycket dyrare än förväntat. Den nuvarande belysningen är så gammal att den måste bytas ut. Det gör att resterande medel i projektet ”Attrakiva Alby”- programmet kommer att användas till upprustning av 2 och 4 km spåren. Totalt blir kostnaden ca 11 miljoner kr. Planerade projekt som får vänta till mer pengar äskas, är bland annat en fågelskådningsplats och en grill och rastplats.