Kraftiga åtgärder för en långsiktigt hållbar ekonomi för Tyresö Gymnasium


Tn på webben 2019-10-30


Tyresö gymnasium har under flera år kämpat med dåliga ekonomiska resultat. Underskotten för 2018 och 2017 var 8.8 miljoner kronor respektive 7,4 miljoner kronor. För 2019 prognosticeras en förbättring jämfört med 2018 med 3 miljoner men underskottet landar ändå på 5.8 miljoner.

Underskottet beror till stor del på att gymnasiets verksamhet kostar för mycket i förhållande till elevunderlag och den regionalt beslutade prislistan. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ordförande, Christoffer Holmström, menar att det är ett problem med så pass stora underskott på lång sikt.

 – Gymnasiets kostym är helt enkelt för stor i förhållande till prislistan, säger han. Det är svårt att göra något åt annat än att öka elevantal och få ner kostnaderna eftersom vi inte kan göra så mycket åt prislistan. På sikt hämmar det utvecklingen av gymnasiet då resurser läggs på för stora kostnader istället för utveckling.

 I början av året beslutade nämnden att fasa ut byggprogrammet. Ett beslut som mottog en del kritik men enligt Holmström var helt nödvändigt.

 – Klasserna var för små, det är helt enkelt alldeles för få ungdomar som vill bli byggarbetare, förklarar han. I första sökomgången så hade vi fyra ungdomar som sökt på två program inom bygg. Det går inte att bedriva utbildning med så få elever, vare sig det gäller ekonomiskt eller pedagogiskt.

 – Det är förstås jättetråkigt att behöva ta ett sådant beslut, fortsätter han. Tyresö gymnasiums byggprogram håller väldigt hög kvalitet och elever som tar studenten är väldigt välutbildade och populära hos branschen.

 Att fasa ut byggprogrammet är ett steg till en bättre ekonomi enligt nämnden. Men i samband med beslutet så gavs också ett uppdrag att utveckla gymnasiet för att locka fler elever. Det uppdraget har hittills resulterat i att man kommer att öppna den Sverigeunika utbildningen Elbilstekniker. Men ett arbete har också inletts för att certifiera gymnasiet som ett Motorbranschcollege.

 – Ja, tiden är slut där man bara skär ner på gymnasiet utan eftertanke och utan att försöka göra kloka förbättringar, förklarar Holmström. Vi behöver utveckla gymnasiet i takt med ungdomarnas vilja. Vi behöver stärka marknadsföringen och vi behöver erbjuda utbildningar som inte bara har hög kvalitet utan också ett programutbud som ungdomar vill söka.

 – De besparingar som kommer genomföras under 2020 kommer också att ge ökade möjligheter, fortsätter han. För att vi ska kunna utveckla verksamheten för elever och lärare så behöver vi också få ordning och reda i ekonomin.