Nu öppnar Tyresös första träffpunkt för äldre 


2019-12-11

<span id=\
Bild:Tyresö Nyheter
Ewa Kardell, ordförande SPF Seniorerna, Anita Mattsson, kommunstyrelsens ordförande (S), Bo Toresson PRO:s representant i kommunala pensionörsrådet är glada över beslutet, något som alla tre har arbetat länge för

Äldre- och omsorgsnämnden fattade i förra veckan beslut om att öppna en träffpunkt i Bollmoradalens kyrkans lokaler. Den 1 januari får kommunen tillgång till lokalerna och verksamhet beräknas dra igång under tidig vår. 

Syftet med Träffpunkter är bland annat att skapa trygghet för äldre personer samt ge en social delaktighet som genererar friskare och förhoppningsvis gladare pensionärer. 

Anita Mattsson, kommunstyrelsens ordförande är glad över att få presentera nyheten:

-Jag är glad och nöjd med att den första Träffpunkten snart kan öppnas i Tyresö centrum. Tack vare samverkan med kyrkan som bidrar med lokalen, kommer kommunen att kunna bedriva en efterfrågad verksamhet i ett perfekt läge. Att skapa social samvaro och trygga nätverk för de äldre är en viktig del i det arbete vi nu gör för att stärka de äldres välfärd.   

Många äldre har förlorat nära och kära genom åren. Att skapa medvetna och innehållsrika mötesplatser skapar trygghet och motarbetar socialt utanförskap. En Träffpunkt har en medveten struktur, innehåll och kompetent personal. Träffpunkter ser de ideella organisationerna som ett viktigt komplement i verksamheterna. 

Kommunens pensionärsorganisationer kommer ges möjlighet att påverka innehållet samt vara välkomna att hjälpa till i verksamheten, tillsammans med andra volontärer. Innehållet i Träffpunkterna kan variera utifrån behov och önskemål. Det kan röra sig om föreläsningar av olika slag, förebyggande av fallolyckor, enklare måltider, yoga, promenader, qigong, träffa en distriktsköterska, träffa biståndshandläggare mm. 

Under mandatperioden önskar Tillsammans för Tyresö (S,L,Mp) att starta ytterligare träffpunkter i Tyresö kommun.