Så ska Trollbäcken utvecklas


Tn på webben 2019-12-18

<span id=\
Visionsbild – Norra delen av Vendelsövägen – Riktning mot Drevviken, bild från Tyresö kommun
ILLUSTRATION:TYRESÖ KOMMUN


<span id=\
Visionsbild- Södra delen av Vendelsövägen – riktning mot Trollbäckens centrum, bild från Tyresö kommun
ILLUSTRATION:TYRESÖ KOMMUN


<span>Perspektiv gudöbroleden: Visionsbild – Norr om Trollbäckens centrum – Gudöbroleden sedd i södergående riktning, bild från Tyresö kommun<br />ILLUSTRATION:TYRES&Ouml; KOMMUN<br /></span><div><span> </span></div>

Perspektiv gudöbroleden: Visionsbild – Norr om Trollbäckens centrum – Gudöbroleden sedd i södergående riktning, bild från Tyresö kommun
ILLUSTRATION:TYRESÖ KOMMUN

 


Kommunstyrelsen har beslutat om planprogram för Trollbäckens centrumstråk. Planprogrammet beskriver hur Vendelsövägen i Trollbäckens ska utvecklas med nya bostäder, butiker och ytor för möten och rörelse.

 

Uppdraget att utreda en kommande centrumutveckling i Tyresö initierades för första gången 2014 av den dåvarande moderata kommunledningen. 

2017 ändrades inriktning från att utreda kommande centrumutveckling i Trollbäcken till att upprätta ett formellt planprogram för Trollbäckens centrumstråk. Syftet var att ge en tydlig inriktning på områdets framtida utveckling och att planprogrammet skulle förankras med de boende.  

Den nu styrande majoriteten bestående av Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet skriver i en kommentar att man tagit fasta på de kommentarer som kommit in och att Moderaternas tidigare idéer om riktigt höga hus vid Alléplan är skrotade. Hushöjden mot den kvarvarande villabebyggelsen kommer också att hållas nere till max två våningar. 

I det nya planprogrammet står att Trollbäcken ska utvecklas med stadsradhus och flerfamiljshus som kompletterar den befintliga bebyggelsen. Genomförs planen kan Vendelsövägens norra del vid Södergården i framtiden kantas av lokaler i husens bottenvåningar. Planprogrammet beskriver också hur kommunen ska uppmuntra till rörelse och möten med olika aktivitetsytor som separat gång- och cykelstråk och där visionen är att ” Vendelsövägen utvecklas till ett grönt stadsrum” 

Man har också öppnat upp för möjligheten att i vissa delar bredda planområdet. Syftet enligt den styrande majoriteten är att fler fastighetsägare ska kunna vara med och bidra till utvecklingen av Trollbäcken, vilket går hand i hand med att skapa ekonomiska förutsättningar för en omvandling och samtidigt hålla nere den övergripande exploateringsgraden och begränsa hushöjden mot de närboende.