Politikåret 2019 - Vad har hänt?


Tn på webben 2019-12-26

Marie Åkesdotter (MP), Anita Mattsson (S) och Mats Lindblom (L) har tillsammans styrt Tyresö kommun i snart ett år. 
Marie Åkesdotter (MP), Anita Mattsson (S) och Mats Lindblom (L) har tillsammans styrt Tyresö kommun i snart ett år. 

Efter en månad av ovisshet blev det i oktober 2018 klart att Tyresö fick ett nytt politiskt styre efter att kommunen har varit Moderatstyrd i 20 år. Istället var det Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet och Liberalerna, även kallat Tillsammans för Tyresö, som tog över den politiska taktpinnen.

Men hur har egentligen det politiska året 2019 sett, vilka beslut har tagits och vad har genomförts? Tyresö Nyheter bestämde sig för att göra en djupdykning i kommunens handlingar och protokoll:

Skatten höjs. I slutet av 2018 då skattesatsen skulle beslutas så gick det nya styret fram med en skattehöjning på 45 öre, vilket efter mycket bråk och obstruerande från den nya oppositionen också klubbades igenom. Skälet till skattehöjning angavs vara kommunens dåliga ekonomi, som gjorde ett underskott på 24 miljoner 2018, och att det nya styret inte var beredda på att skära i välfärden. 

Björkbacken bevaras. En av kommunens hetaste valfrågor var Björkbackens varande eller icke varande. Det första beslutet som togs var att man skulle ansöka om anstånd hos arbetsmiljöverket med ambitionen att bevara äldreboendet. Under året har en rad beslut tagit, där det senast är att äldreboendet utvecklas till Sveriges mest moderna äldrecentrum med ambitionen om att inrymma minst 72 platser, geriatrisk mottagning, träffpunkt, dagverksamhet och andra funktioner. 

Träffpunkter. Två mötesplatser för äldre har under året öppnats och beslutet är nu taget att det även blir en träffpunkt för äldre bredvid mäklarfirman i bottenvåningen på Bollmoradalens kyrka. Beslut har även tagits för att en träffpunkt för personer med psykisk funktionsnedsättning ska öppnas. Vidare har arbete inletts för att möjliggöra en träffpunkt för personer med fysisk funktionsnedsättningar. 

Mer pengar till skolan: Skolan var den stora vinnaren i 2019s års budget. 15 miljoner extra per år som höjs till 20 miljoner från 2020, avskrivet underskott på 20 miljoner är två av de saker som beslutats. Skolan är också utpekat som prioriterat område tillsammans med ekonomi, miljö och äldreomsorg av det nya styret. Utöver det så har satsningar för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inletts, andelen ekologisk mat ska öka och alla skolor ska ha minst en lärstudio för elever med särskilda behov. 

Satsningar på äldre: Förutom budgetsatsningar på 10 miljoner kronor för att stärka upp äldreomsorgen har det nya styret tagit flera efterlängtade beslut. Utöver beslutet om Björkbackens äldreboende är det klart med träffpunkt för äldre, balansskola har startats och anhörigstödet ska utvecklas. 

Tyresö Gymnasium utvecklas: I början av året togs beslutet att fasa ut bygg och anläggningsprogrammets båda inriktningar. Detta på grund av det låga söktrycket både i Tyresö och i Stockholmsregionen. Istället ska gymnasiet utveckla de kvarvarande programmen. I höst startar Sveriges första utbildning till elbilstekniker upp och arbetet med att certifiera fordonsprogrammet som Motorbranschcollege har inletts. 

Miljö- och klimatsatsningar: Det nya styret har satsat mycket pengar på miljö- och klimatsatsningar. Bland annat har en miljöstrateg anställts, en vattenstrateg har anställts, cykelplanen har uppdaterats och Telegrafberget ska bli naturreservat. 

Kultursatsningar: Kulturskolan har fått ökade resurser för att kunna permanenta de projekt som har syftat till att göra kulturskolan tillgänglig för fler och för att nå nya målgrupper. Kulturskolan i Tyresö är en av kulturskolor i länet som inte drabbas av nedskärningar utan istället får ökade medel. Utöver det har nya styret tagit en rad beslut om att tillängliggöra kulturen i Tyresö med bland annat teckentolkar och tillgängligare miljöer i samband med kommunens arrangemang samt satsningar på biblioteken för utökade öppettider och ökad tillgänglighet.