Tyresö kommun inleder samarbete med Idrott utan gränser


Tn på webben 2020-02-23


För att stärka barns självförtroende och minska utanförskap i Tyresö inleder Tyresö kommun ett samarbete med fastighetsbolaget Wallenstam och Idrott utan gränser. Idrott utan gränser har under 2019 arbetat med nästan 19000 barn runt om i Sverige.


Idrott utan gränser syftar till att idrott ska bli en väg in i gemenskap för barn och ungdomar. Tanken är att i samverkan med skolor introducera meningsfulla aktiviteter på fritiden, idrottslektioner och på raster. Grundaren Admir Lukacevic fick 2008 priset kompassrosen av kungen för sitt arbete med idrott utan gränser.

– Det finns många barn i Sverige som inte ser möjligheterna för sin framtid, säger Admir Lukacevic i ett pressmeddelande. De barnen riskerar i högre utsträckning att hamna i arbetslöshet och utanförskap. På idrott utan gränser arbetar vi för att stärka barn och ungdomars självförtroende och självkänsla och vi är väldigt glada över att nu vara igång i Tyresö. 

Verksamheten kommer att bygga på samverkan mellan idrott utan gränser, Tyresö kommun, skola och Tyresös föreningar. Man kommer att börja på Njupkärrs skola och Nyboda skola, två av skolorna runt Granängsringen. 

– Idrott utan gränser är en del i det långsiktiga arbetet med att stärka området kring Granängsringen, säger Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande. Att minska utanförskapet och otryggheten där är prioriterat i det politiska arbetet. 

– Vi anser att detta i kombination med våra andra insatser som Tryggare Granängsringen, Tillsammans för Granängsringen, fler fältassistenter, mer kameraövervakning, bättre belysning och högre skolpeng till skolor i socioekonomiskt utsatta områden både på kort och lång sikt kommer att minska utanförskapet, öka tryggheten och göra området kring Granängsringen till ett bättre område för fler.

Förutom Idrott utan gränser har Tyresö kommun också inlett ett samarbete med Stockholmsidrotten och Tyresö FF för att öka antalet flickor som är aktiva i området kring Granängsringen. Verksamheten med Idrott utan gränser ska enligt Tyresö kommun ses som en del i ett större arbete att stärka enskilda individer, hela områden och föreningslivet i kommunen.