Björkbackens äldreboende - en politisk konflikt


Tn på webben 2020-03-13


Frågan om Björkbackens äldreboende i centrala Tyresö har varit aktuell i många år. En aviserad nedläggning av den moderatledda Alliansen väckte starka känslor i kommunen och under 2017 klubbades också nerläggningen.

Både den dåvarande oppositionen och pensionärsorganisationerna engagerade sig i frågan och bland annat hölls demonstrationer mot nedläggningen. Man krävde både ett bevarande av Björkbacken men också att det planerade boendet i Centrum skulle drivas i privat regi.

 Det massiva stödet fick Moderaterna att ändra sig på en av punkterna, att det nya boendet skulle drivas av kommunen. Något som visade sig vara olagligt. Enda möjligheten till att upphandla kontrakt på ett sådant sätt är om fastigheten redan finns och inte planeras att byggas. Det får inte heller finnas några avsiktsförklaringar om att boendet ska drivas i kommunal regi.

 Detta fick Moderaterna information om under vår/sommar 2018. Vilket sedan kom som en överraskning för det nytillträdda styret. Istället blev den nya utföraren på Forellen som boendet kallas, Stiftelsen stora Sköndal.

 Att bevara Björkbacken var en av de hetaste valfrågorna i valet 2018. Bland andra Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet lyfte frågan som ett av sina viktigaste vallöften till väljarna.

 Efter att Tyresö fått ett nytt politiskt styre efter valet 2018 har beslutet kring Björkbackens äldreboende rivits upp och nytt anstånd har fåtts av Arbetsmiljöverket till början av 2022. Anledningen till att beslutets togs från första början var att Arbetsmiljöverket beslutat om att ingen vård och omsorg får bedrivas i lokalerna, på grund av bristande arbetsmiljö.

 I oktober 2019 så togs ett beslut om att utveckla Björkbacken i äldre- och omsorgsnämnden. En plan om att bygga om Björkbacken klubbades. I ett första steg innebär det att 40 platser byggs i det nuvarande Björkdalen. Kostnaden för den ombyggnaden beräknas till ca 55 miljoner kronor. Björkbacken ska också vara ett äldrecentrum med trygghetsboende, träffpunkter, dagverksamhet och hemtjänst.

 I ett andra steg är planen att bygga ut Björkbacken med ytterligare minst 27 platser så att det totalt blir minst 67 platser på Björkbacken. En plan som beslutades i kommunstyrelsen i november. Till mångas förvåning svängde då Sverigedemokraterna i frågan, från att i äldre och omsorgsnämnden uttryckt glädje över planen till att i kommunstyrelsen rösta emot med hänvisning till kostnaden.

 I slutet av 2020 kommer tre avdelningar på Björkbacken att pausas och de äldre flyttas till andra boenden. Fyra avdelningar blir fortsatt kvar under renoveringen då dessa inte ligger i anslutning till den del som ska renoveras först. Detta koncept ska enligt kommunen möjliggöra att man slipper en framtida platsbrist men också att man i större utsträckning kommer kunna behålla personalen tills det nya Björkbacken står färdigt.