Åtgärdspaket för att stötta Tyresös företagare


2020-03-30


Tyresö Kommun har beslutat om flera konkreta åtgärder för att stötta det lokala näringslivet i Tyresö.


Beslutet fattades fredagen den 27 mars 2020 av kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson med bred politisk förankring.

Coronapandemin innebär att många företag har minskade inkomster och hamnat i ett ansträngt läge. Det lokala näringslivet är viktigt och därför stöttar Tyresö kommun med dessa åtgärder för att bland annat stärka företagens likviditet:

Förutom detta stödpaket finns även:


Stödåtgärderna gäller från och med den 27 mars 2020 och baseras på önskemål från Tyresös företagare, bland annat 75 redan inkomna svar på enkät, och vad Sveriges kommuner och Regioner anger om kommuners möjlighet att stödja företag.

Dessa åtgärder är en start. Fler stödåtgärder kan behövas. Kommunstyrelsen kommer därför att fortsätta arbetet med att hitta eventuella ytterligare åtgärder.

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande, uttalar sig om beslutet:

-Vi vet att många företag har det svårt just nu. Dessa åtgärder svarar väl mot vad näringslivet i Tyresö behöver just nu då vi har tagit in många synpunkter. Detta beslut innebär att vi har bra förutsättningar för att långsiktigt och hållbart kunna hjälpa våra viktiga företag i kommunen. Vi kommer nu fortsatt följa hur situationen utvecklar sig och föra en aktiv dialog med hela näringslivet i kommunen och beroende på hur situationen utvecklar sig kan det komma fler åtgärder framöver.