Tyresö kommun inför hyresrabatt för att stötta det lokala näringslivet


2020-05-08

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande
Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande

Corona-pandemin innebär att många företag har minskade inkomster och befinner sig i ett ansträngt läge. Med anledning av detta inför Tyresö kommun en möjlighet för vissa branscher att ansöka om hyresrabatt för perioden 1 april till och med 30 juni.


Hyresrabatten innefattar de företag som är hyresgäster hos kommunen och bedriver verksamhet inom de branscher som regeringen har beslutat stödåtgärder för. De hyresgäster som bedöms bli aktuella kan ges hyresrabatter med 50 procent för den aktuella perioden.  

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande, uttalar sig om beslutet:
-Vi vet att många företag har minskade inkomster just nu. Denna hyresrabatt, tillsammans med våra tidigare åtgärder, kommer att underlätta för våra företagare. Vi kommer fortsätta att följa hur situationen utvecklar sig och föra en aktiv dialog med näringslivet i kommunen för att förstå hur vi på bästa sätt kan stödja dem från kommunens sida, och vid behov fatta nya beslut. Det är viktigt för oss alla att det lokala näringslivet finns kvar även efter Corona-pandemin. De bidrar med service, trygghet och arbetstillfällen.

I mars lanserade kommunen med en bred politisk överenskommelse en rad åtgärder för att stödja det lokala näringslivet. Dessa åtgärder innefattar bland annat:

Mer information om åtgärderna hittar du på Tyresö kommuns hemsida.