Välfärdspaket till kommunens verksamheter


2020-05-15

<span id=\
Bild:Tyresö Nyheter
Anita Mattsson (s), kommunstyrelsens ordförande.

Nu förstärks flera av kommunens verksamheter när de styrande partierna i Tyresö bestående av Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet beslutar om ett Välfärdspaket. Totalt fördelas 9,5 miljoner kronor för att anställa fältassistenter, förebyggande insatser inom individ- och familjeomsorgen, inköp av nya datorer till grundskolorna och fler sommarlovsaktiviteter

Pengarna är en del av det extra tillskott till kommuner och regioner som regering och riksdag tog beslut om i början av året. Syftet med detta tillskott att säkra kommunernas ekonomi och förhindra nedskärningar i välfärdssektorn under innevarande år. 

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande, kommenterar beslutet:

I detta välfärdspaket bakar vi in många bra och nödvändiga satsningar. Vi anställer fältassistenter som kommer att jobba förebyggande för att förhindra att barn och unga hamnar snett. Vi tillför resurser för sommarlovsaktiviteter för att uppmuntra till en tryggare fritid och uppmuntra till liv och rörelse för de barn som kommer spendera sin sommar hemma. Vi påskyndar också utvecklingen för bättre tekniktillgänglighet i skolan. Alla barn ska ha jämlika förutsättningar till en god utbildning utan att hindras av bristfällig teknik.

Uppsökande verksamhet med Fältassistenter

1,4 miljoner kronor avsätts för att anställa fältassistenter i kommunen.  Fältassistenternas arbete kommer att inriktas på ungdomar som riskerar att hamna snett. Arbetet kopplar samman socialtjänsten med skolan. Målgrupp kommer att vara både ungdomar och deras föräldrar. Syftet är att tidigt kunna etabelera en kontakt med föräldrarna till ungdomar som rör sig i miljöer där det till exempel förekommer missbruk eller kriminalitet. Målet är att kunna erbjuda insatser i form av hjälp och stöd innan problem uppstår. 

Förebyggande insatser inom individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen i Tyresö får ett tillskott på 5,2 miljoner kronor. Pengarna beräknas främst att gå till förebyggande arbete inom socialpsykiatrin. Bland annat planerar man får en träffpunkt för personer med psykisk funktionsnedsättning. Det ekonomiska bidraget gör också att man kan arbeta vidare med olika former av boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Syftet är att möjliggöra till ett mer självständigt liv. 

Datorer till skolorna

2,5 miljoner används för att köpa in datorer till grundskolan. I den nationella digitaliseringsstrategin för skolan har regeringen satt upp som mål att tekniken ska inte vara hinder för en god utbildning.

Sommarlovsaktiviteter

Kultur- och fritidsnämnden får 400 000 kronor extra i anslag för att kunna genomföra fler sommarlovsaktiviteter. Tyresö kommun anger att det känns extra viktigt i tider då myndigheterna uppmanar till att avstå resor och stanna hemma att det finns goda möjligheter till en meningsfull fritid för sommarlovslediga barn- och unga. Syftet är att kunna erbjuda aktiviteter som kan bidra till stimulans och personlig utveckling under sommarlovet. Kommunen hoppas också att aktiviteterna kommer bidra till ett ökat välbefinnande och uppmuntra till liv och rörelse.