Tyresö kommun satsar på stadsodling och skolträdgårdar


Tn på webben 2020-07-02

<span>Illustrations- och visionsbild över Tyresö Bostäders stadodling.</span>
Bild:White
Illustrations- och visionsbild över Tyresö Bostäders stadodling.

Vid kommunstyrelsens möte under förra veckan beslutades i stor enighet att ta fram en kommunövergripande plan för utvecklad stadsodling och skolträdgårdar i Tyresö. Syftet är att möjliggöra odling i olika former och i flera kommundelar, samt att fler fina skolträdgårdar ska kunna växa fram tillsammans med barn i förskola, elever, skolpersonal och andra intresserade.


Intresset för att odla ökar i Tyresö och över hela Sverige. I bostadsrättsföreningar, hyresgästföreningar och andra föreningar ser man odlingslådor växa fram och samtal om växer och odling rör sig in på grupper i sociala media. Att odla jorden är en konkret form av hållbarhetsarbete som alla människor kan vara delaktiga i. Det skapar positiva effekter för hälsan i allmänhet och för ekosystemet i stort. Odling skapar också möjlighet för större intresse i sitt närområde och kan blir en kontaktyta med de man odlar tillsammans med.

Odling på skolor är ett sätt för barn att upptäcka matens väg från jord till bord och öka förståelse för vikten av biologisk mångfald. I en skolträdgård kan barn, elever, pedagoger och övrig skolpersonal arbeta ämnesövergripande och tillsammans och ta hand om planering, anläggning, skörd och tillagning.

I Tyresö finns sedan tidigare projektet ”odla utan trädgård”, och ett nyligen påbörjat projekt inom Tyresö Bostäder, där hyresgäster erbjuds pallkrageodling i Trollbäcken. I Krusboda skola finns “Gröna rummet”, där odling och pedagogisk verksamhet bedrivits i decennier.

Kommunen har också tidigare erbjudit förskolor pallkragar och jord för odling.