Tyresö kommun tittar på naturlekplats och utegym i Granängsringen efter dialog med boende


Tn på webben 2020-07-17

Boende i Granängsringen önskar bland annat naturlekplats och utegym i en nyligen genomförd enkät. Nu meddelar kommunen att man kommer att titta vidare på önskemålen.
Bild:Tyresö Nyheter
Boende i Granängsringen önskar bland annat naturlekplats och utegym i en nyligen genomförd enkät. Nu meddelar kommunen att man kommer att titta vidare på önskemålen.

Som en del i kommunens projekt "Ett tryggare Granängsringen" har boende fått svara på frågor om vad de helst skulle vilja se i form av utveckling i Granängsringen. Totalt har 173 svarat på den utskickade enkäten. Kommunen meddelar nu att man kommer att gå vidare med de fem mest populära alternativen som var naturlekplats, utegym, picknickyta, portvärdar och odlingslådor.


I enkäten fick de boende rangordna åtta alternativ från det man helst ville ha till det man minst ville ha. Bland alternativen fanns naturlekplats, odlingslådor, portvärdar, paddelbana, utegym, öppen scen, hundrastgård och picknickyta. De sociala alternativen vann stort. Helst vill de svarande ha en stor naturlekplats och ett utegym.

Bakom enkäten står satsningen Ett Tryggare Granängsringen (ETG), där flera olika delar av Tyresö kommun, Tyresö Bostäder, Polisen och föreningar tillsammans med boende ska öka tryggheten i området på både kort och lång sikt. Projektgruppen kommer nu att arbeta vidare med dessa svar samt de förslag som kom in.

En viktig del i satsningen Ett Tryggare Granängsringen är att de boende är delaktiga och tillsammans är med och skapar en levande stadsdel att vara stolt över. Tyresö kommun anger på sin hemsida att man framöver kommer att arbeta än mer för en god dialog och gott samarbete med de boende i Granängsringen.