Tillsammans för Tyresö vill öka valdeltagandet i områden där få röstar


Tn på webben 2020-07-20

 - Det är ett problem att det finns stora skillnader i valdeltagande mellan olika områden i kommunen, säger Alfonso Morales (S), ordförande i Beredningen för demokrati och mångfald.
Bild:Tyresö Nyheter
 - Det är ett problem att det finns stora skillnader i valdeltagande mellan olika områden i kommunen, säger Alfonso Morales (S), ordförande i Beredningen för demokrati och mångfald.

Den politiska majoriteten i Tyresö, S, L och MP, inleder nu ett arbete för att öka valdeltagandet till nästa val. Kommunstyrelsen har gett Beredningen för medborgardialog och mångfald i uppdrag att tillsammans med kommundirektören ta fram ett förslag till plan med konkreta åtgärder för att öka valdeltagandet i de distrikten som har lägre deltagande än snittet för Tyresö kommun i det allmänna kommunvalet. Ärendet ska vara redovisas för kommunstyrelsen senast under kvartal 3 2021. 

Valdeltagandet i Tyresö ligger generellt på en hög nivå med ett snitt på nära 87 %. Det är högre än snittet i riket där valdeltagandet i de lokala valen ligger på ca 84 %.  Det finns dock stora skillnader inom kommunen i hur högt valdeltagandet är, från drygt 91 procent i det distriktet med högst valdeltagande och ner till 63 procent i de distrikt med lägst valdeltagande. Alfonso Morales (S), ordförande i Beredningen för medborgardialog och mångfald som arbetar med demokratifrågor i kommunen förklarar att det är just de områden med lågt valdeltagande man vill komma åt med uppdraget.

 - Det är förstås glädjande att det finns områden med väldigt högt valdeltagande men kommunen behöver arbeta med ett högre valdeltagande i de områden som ligger lägst. Det är ett problem att det finns stora skillnader i valdeltagande mellan olika områden i kommunen, säger Alfonso Morales (S).