Föreningar viktiga i kommunens trygghetsarbete


Tn på webben 2020-11-16

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande med kommuninvånare
Bild:Tyresö Nyheter
Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande med kommuninvånare

Tyresö kommun har tagit krafttag för att göra kommunen till en tryggare plats. Med satsningar som ”tryggare Granängsringen”, bättre belysning, ökad kameraövervakning och införandet av fältassistenter hoppas kommunen kunna göra just det.

När Tyresö nyheter pratar med kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om trygghetssatsningarna så är det kombinationen av åtgärder som ger resultat. 

– Vi behöver ha flera tankar i huvudet samtidigt, säger hon. Både hårdare insatser som ökad kameraövervakning och mjukare, förebyggande insatser som sociala insatser behövs. Det är omöjligt att peka ut enskilda insatser som viktigare än andra.

– Jag tycker också att det syns i budgeten för nästa år, där vi satsar på bland annat bättre belysning och ökad kameraövervakning men samtidigt på fler fältassistenter och stärkt arbete mot åld i nära relationer. Vi stärker även tryggheten för äldre med uppsökande verksamhet.

Även om hon inte vill peka ut enskilda satsningar så lyfter hon ett område som ofta glöms bort i trygghetsdebatten. Som hon beskriver som alltför polariserad.

– Det är som att det finns två läger, menar hon. Ett som bara vill ha fler fritidsgårdar och ett som vill bara vill ha kameror överallt. Det är inte så man skapar trygghet utan det krävs en kombination av massor med olika insatser.

– Något som väldigt ofta glöms bort är vårt fantastiska föreningsliv i Tyresö, fortsätter hon. Föreningslivet har en jätteviktig roll i trygghetsarbetet, både vad gäller att fånga upp ungdomar, att skapa meningsfullhet och bidra till kommunens utveckling.

Anita Mattson är tydlig med att utan föreningslivet, vare sig idrotten, kulturen eller andra föreningar, skulle trygghetsarbetet vara mycket svårare.

– Vi ser föreningslivet som en jätteviktig pusselbit, säger hon. Både i deras dagliga arbete med kommunen barn, unga och vuxna. Men också som resurs, som till exempel de föreningsvandringar som kommunen har initierat.