Bergfotens fritidsgård för personer med funktionsnedsättning


Tn på webben 2021-01-07


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20220309150924-df93a67/www/se/include/print_article_content.php on line 297

På Bergfotens fritidsgård kan ungdomar och vuxna från tretton år träffas, sporta eller lyssna på musik.


Ungdomarna har möjlighet att komma efter skolan från klockan 13.00 och det serveras mellanmål där alla äter tillsammans. På skolans studiedagar är verksamheten öppen för heldagsomsorg mellan 8.00–18.00 och då serveras även lunch.

Detta är en mycket populär och välbesökt verksamhet som erbjuder ett brett utbud av aktiviteter. Här finns exempelvis möjlighet till att bara hänga med kompisar, spela sällskapsspel eller tv-spel, rita, pyssla, dansa, lyssna på musik, använda datorer, olika aktiviteter i idrottshallen, baka, spela biljard och pingis, det anordnas utflykter och läger och det finns ett café som ungdomarna vkan fika i på fredagar och mycket mer.

Utöver detta hålls innebandyträningar på onsdagar vilket är mycket populärt och engagerar och väcker tävlingsinstinkten hos många ungdomar. Laget deltar i seriespel och cuper. På måndagar hålls en musikgrupp och sist men sannerligen inte minst det omåttligt populära fredagsdiskot som drar unga från hela stockholmsområdet.

Bergfotens fritidsgård har en fantastisk fin verksamhet som sprider glädje, stärker självförtroendet och självkänslan hos ungdomarna samt skapar möjlighet för att bara träffas och bryta passiv fritid. Ungdomarna får själva vara med och påverka i verksamheten och de kan träffas i trygga miljöer. Som i alla kommunens verksamheter råder alltid nolltolerans mot mobbing.

Bergfotens fritidsgård följer naturligtvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller covid-19 och därförhar verksamheten blivit tvungen att tillfälligt stänga de mycket populära innebandyträningarna på onsdagar, musikgruppen på måndagar samt fredagsdiskot. Det är naturligtvis trist säger Riisa Löfström, som är enhetschef för verksamheten på Bergfotens fritidsgård, då många av våra besökare ser fram emot ett besök på fritidsgården, och hon hoppas
naturligtvis att alla verksamheter kan vara igång igen så snart det rådande läget tillåter det.

Verksamheten som bedrivs idag är inskriven korttidstillsyn det vill säga LSS verksamhet (lagen om särskilt stöd) samt en öppen promenadgrupp på onsdag kvällar där vuxna funktionsnedsatta gårdsbesökare deltar men så snart det är möjligt kommer de att hålla normal verksamhet igen.