Hemtjänsten satsar på körkortsutbildning


2021-01-14

Fler får snart köra bilarna
Bild:Tyresö Nyheter
Fler får snart köra bilarna

Björkbackens renoveringsbehov har lett till en viss övertalighet hos de anställda. I stället för att säga upp personal har äldreomsorgen valt att ansöka om omställningsstöd från omställningsfonden.


Fonden ägs av Sveriges kommuner och regioner och Sobona samt fackförbunden Kommunal, OFR och Akademiker Alliansen. Stiftelsen arbetar främst med att stötta vid omställning och kompetensutveckling.

Hemtjänsten har behov av mer personal med körkort. Om så många som möjligt av personalen har körkort underlättar det och verksamheten blir mer effektiv. Att själv bekosta en körkortsutbildning kan för många vara ekonomiskt kännbart, så därför har hemtjänsten valt att ansöka om medel från omställningsfonden och även fått dessa till körkortsutbildning för ett antal medarbetare. Man har även ansökt om medel för att kunna erbjuda outbildad personal möjlighet att utbilda sig till undersköterskor. Den utbildningen sker i samverkan med C3L – komvux och startade upp direkt efter sommaren.