Upprustning och investering på Fårdala skola - åk sex får flytta tillbaka


Tn på webben 2021-03-03

Beslutet om paviljong på Fårdala skola är en del i en långsiktig plan för upprustning av alla kommunens skolor och för att säkerställa antalet skolplatser framåt. Det är första gången en sådan plan görs. 
Bild:Tyresö Nyheter
Beslutet om paviljong på Fårdala skola är en del i en långsiktig plan för upprustning av alla kommunens skolor och för att säkerställa antalet skolplatser framåt. Det är första gången en sådan plan görs. 

Tyresö Nyheter har tidigare skrivit om kommunens beslut att låta Fårdalas sexor flytta tillbaka till Fårdala igen. På grund av platsbrist har de fått gå i lokaler i en närliggande skola. I februari var frågan uppe på nytt då kommunfullmäktige beslutade om investering av en paviljong för att möjliggöra sexornas flytt tillbaka. Paviljongen beräknas stå klar höstterminen 2021.


Beslutet om paviljong på Fårdala skola är en del i en långsiktig plan för upprustning av alla kommunens skolor och hur kommunens långsiktigt kan öka antalet skolplatser för att följa befolkningsutvecklingen. Det är första gången en sådan plan görs. Utredningen har visat att flertalet skolor har stora behov av investeringar vad gäller såväl innemiljö som utomhusmiljö. Först ut är Fårdala skola.

-       Att sätta en paviljong vid Fårdala innebär att elever i åk ,6 som idag går på annan skola i närheten, nu kommer rymmas på Fårdala. Det innebär en vinst för såväl elever som personal och är en lösning som elever, lärare, rektor samt förvaltning framfört som den bästa lösningen om vi ska arbeta för att bli Sveriges bästa skolkommun, säger Jannice Rockstroh (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Hon vill samtidigt vara tydlig med att lösningen med paviljong endast är tillfällig. På sikt ska hela skolan upprustas.

-       Vi behöver kunna göra flera saker samtidigt. Vi behöver ha en långsiktig plan för alla kommunens områden och se till att vi har skolplatser för alla de barn som växer upp i Tyresö. Samtidigt måste vi ibland ta till kortsiktiga lösningar för att skapa en hållbar organisation, eller i väntan på renovering, som nu på Fårdala. 

Exakt placering av paviljongen är ännu inte klar. Berörda elever har fått vara med och tycka till och då nämnt ökad trygghet som en faktor om åk 6 gavs möjlighet att flytta tillbaka. Lärare och fritids har angett att de ser goda möjlighet att fortfarande kunna ha en bra rastverksamhet trots att skolgårdsyta kommer att tas i anspråk.