Tyresö i topp som idrottskommun för barn och unga


Tn på webben 2021-03-09

Tyresö i topp när centrum för idrottsforskning jämför barn och ungas idrottande
Bild:Liberalerna Tyresö
Tyresö i topp när centrum för idrottsforskning jämför barn och ungas idrottande

Centrum för idrottsforskning har gjort en undersökning om barns och ungas idrottande. Tyresö placerar sig på en stolt sjätteplats efter Solna, Danderyd, Täby, Lomma och Vellinge

Undersökningen har tittat på statistik från Riksidrottsförbundet och visar att barn och ungdomars föreningsidrottande skiljer sig mycket åt mellan olika kommuner. Genom att jämföra aktivitetsnivå och antalet deltagartillfällen per capita har det varit möjligt att få fram siffror på hur livaktig idrotten är i olika delar av landet.

Enligt Thomas Sundblad (L), ordförande i kultur och fritidsnämnden, beror den fina placeringen på ett bra samspel mellan politiken och förvaltningen som skapar bra förutsättningar för föreningar som i sin tur skapar bra verksamhet för barn och unga i Tyresö.

 - Det är ett långsiktigt arbete att planera, bygga och möjliggöra för idrott och fysisk aktivitet. Liberalerna har jobbat långsiktigt de senaste 22 åren för detta i Tyresö kommun, därför att vi vet att fysisk aktivitet och idrottande för barn och unga är så viktigt för både kropp och själ. Det här är ett kvitto på att Tyresö gör mycket rätt, säger Thomas Sundblad, (L) ordförande i Kultur- och fritidsnämnden