Åtgärder för säkrare vägar runt Fornuddspraken


Tn på webben 2021-08-06

Jannice Rockstrog (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden har länge kämpat för tryggare skolvägar i Tyresö
Bild:Tyresö Nyheter
Jannice Rockstrog (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden har länge kämpat för tryggare skolvägar i Tyresö

Tyresö kommun är mitt upp i ett arbete med att upprusta den befintliga parkmiljön i Fornuddsparken. Arbetet har varit indelat i fyra deletapper och den sista etappen som rör den norra delen av parken står nu inför uppstart. Förutom upprustning och utveckling av parken har också kommunen beslutat att se över parkeringssituationen i parkområdets nordvästra del som av boende upplevs otydlig och osäker för gående.


Jannice Rockstroh (S) är ordförande i barn- och utbildningsnämnden och ledamot i Hållbarhetsutskottet och har engagerat sig i frågan:

-          Jag bor i närheten av fornuddsparken och är också aktiv i Scouterna som har sin verksamhet där. Jag ser i min vardag hur nuvarande parkeringslösningar dagligen skapar osäkra trafiksituationer. Jag är därför väldigt glad att vi nu kan se över lösningar för en tryggare trafiksituation. Det är något jag efterfrågat länge.

Jannice berättar vidare att just säkra skolvägar är något som de från barn- och utbildningsnämndens sida  arbetat mycket med under året.

-          I höst öppnar nya Fornuddens skola och det här kommer att vara många barns skolväg. Då är det extra viktigt att vägarna omkring våra skolor är säkra och att barnen kan ta sig till och från skolan på ett tryggt sätt. Det förutsätter att vi i hela kommunen arbetar aktivt med våra gång- och cykelvägar.