Skolbibliotek, solceller och moderna inne- och utemiljöer när Tyresö kommun inviger Fornuddens skola

 


Tn på webben 2021-08-18

Fornuddens skola
Bild:Tyresö Nyheter
Fornuddens skola

Jannice Rockstroh (S) ordförande i barn- och utbildningsnämnden i det nya skolbiblioteket
Bild:Tyresö Nyheter
Jannice Rockstroh (S) ordförande i barn- och utbildningsnämnden i det nya skolbiblioteket

Interiör 
Bild:Tyresö Nyheter
Interiör 

Den nya skolan har utskikt mot Fornuddsparken
Bild:Tyresö Nyheter
Den nya skolan har utskikt mot Fornuddsparken

Interiör
Bild:Tyresö Nyheter
Interiör

Interiör
Bild:Tyresö Nyheter
Interiör

Interiör 
Bild:Tyresö Nyheter
Interiör 

Interiör
Bild:Tyresö Nyheter
Interiör

Interiör
Bild:Tyresö Nyheter
Interiör

Interiör
Bild:Tyresö Nyheter
Interiör

En satsning på skolans utemiljöer är också gjord
Bild:Tyresö Nyheter
En satsning på skolans utemiljöer är också gjord

Idag, den 18 augusti, invigdes nya Fornuddens skola i Trollbäcken. Invigningen hölls i anslutning till dagens start på terminen och förväntansfulla elever anlände för första gången till sin nya skola tillsammans med sina föräldrar. I den nya skolan kommer det gå barn från förskoleklass och upp till årskurs 9.  Skolan innehåller bland annat ett stort bibliotek och har installerats med solceller på taken. Också skolgården är nyanlagd med löparbana och klätterställningar som ska locka till lek och rörelse.

Vid invigningen pratade barn- och utbildningsnämndens ordförande Jannice Rockstroh (S) om vad den nya skolan betyder för Tyresö som skolkommun.

- Tyresö kommun gör nu stora satsningar på våra skolor, och skapar framtidens skola med moderna lokaler som bidrar till trygghet och studiero. Med utemiljöer som lockar till lek och rörelse får barn bättre förutsättningar att lära mer på lektionerna. Under sommaren har även flera förskolor och skolor fått sina gårdar upprustade och under hösten fortsätter det arbetet runt om i kommunen och även inomhusmiljöerna rustas.

Rockstroh (s) fortsatte sedan med att lyfta det nya skolbiblioteket som ligger direkt i anslutning till skolans huvudentré

- Med skolbiblioteket ger vi eleverna tillgång till böcker och en bra grund för ökad läsförståelse som vi vet lägger grunden för inlärning i alla skolans ämnen. Och det har nog inte undgått någon att elever på Fornuddens skola ges de bästa förutsättningar för trygghet, inlärning och möjlighet till rörelse.