Tyresö kyrkas orgel renoverad och digitaliserad


Tn på webben 2021-08-24

Magnus Sköld förevisar det digitala spelbordet
Bild:Ursula Rundin
Magnus Sköld förevisar det digitala spelbordet

Orgeln i Tyresö kyrka behövde renoveras och byggas ut – den bestod fram till nyligen bara av nitton stämmor och är byggd 1842. Lyckliga omständigheter ledde till att ett digitalt fjärrspelbord kunde köpas in och nu hörs omkring hundra stämmor.


Tyresö Nyheter träffar organist Magnus Sköld i Tyresö kyrka. Han berättar om orgeln som stått på kyrkans läktare sedan 1840-talet och hur den nu har renoverats och kompletterats med ett fjärrspelbord med egna stämmor.

Har byggts om tidigare

Orgeln som står på läktaren i Tyresö kyrka är tillverkad 1842 av orgelbyggaren Per Zacharias Strand i Stockholm. Före den senaste renoveringen och utbyggnaden som nyligen avslutats i Tyresö kyrka, har orgeln även byggts om 1932 och 1967 enligt de epokernas ideal, vilka har påverkat ljudbilden.

– 1960-talets ideal var att orgelljudet skulle vara oromantiskt och sakligt, till skillnad från Per Zacharias Strands romantiska pipmaterial, säger Magnus.

Fjärrspelbord blev bästa lösningen

För några år sedan uppstod behovet att renovera orgeln och Magnus fick möjlighet att tänka till hur de skulle uppnå detta på bästa sätt.  Man kom fram till att ett fjärrspelbord som har egna stämmor och står nere i koret skulle bli den bästa lösningen. På så sätt slipper organisten sitta på läktaren långt ifrån prästen med allt vad det medför av svårigheter att kommunicera. Nu kan organisten sitta vid den lilla orgeln och spela där. Tangenterna på läktarorgeln rör sig samtidigt, via elektromagneter. Vid renoveringen har även arton högtalare tillkommit: fyra i koret och fjorton på läktaren där orgeln står. Fyra år har projektet pågått och på grund av pandemin skedde invigningen via en konsertfilm som går att se på Tyresö församlings hemsida: https://www.tyresoforsamling.se/kalender/orgelkonsert/

Text: Ursula Rundin