Arbetsskor till fritidshem och förskolor


Tn på webben 2021-11-29

Rita Wahlström vid Tyresö skola fotograferad av Tyresö Nyheter i oktober för ett år sedan när fritidspersonalen fått nya arbetskläder.
Bild:Tyresö Nyheter

Rita Wahlström vid Tyresö skola fotograferad av Tyresö Nyheter i oktober för ett år sedan när fritidspersonalen fått nya arbetskläder.Hösten 2021 ges personal inom fritidshem och förskolor arbetsskor för utomhusbruk. Sedan tidigare är arbetskläder för utomhusbruk inköpta till samma personalgrupper. Inköpen är en riktad satsning som det politiska styret gör.

Klara Watmani (S), tillträdande ordförande i barn- och utbildningsnämnden, förklarar vidare:

-Det här är en viktig arbetsmiljöfråga. En stor del av våra medarbetares arbetstid sker utomhus och de ska varken behöva slita på sina egna kläder och skor eller begränsas från att vara ute med barnen, för att de saknar lämpliga alternativ. Detta är ett led i att Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Sedan tidigare har personalen inom fritidshemmen och förskolorna fått arbetskläder för utomhusbruk i en politisk satsning. Nu går det politiska styret vidare med inköp av skor. Inköpen görs under hösten 2021.