Trygghetsvandringar i Krusboda


Tn på webben 2021-12-15

David Westius är en av initiativtagarna till Nattvandringar i Krusboda
David Westius är en av initiativtagarna till Nattvandringar i Krusboda

Under sommaren började några föräldrar i Krusboda att nattvandra för att öka tryggheten i området. Nattvandringen har sedan dess växt, samarbete är startat med både kommun och samfälligheten (ASK) och antalet vandrare har ökat och som mest varit 18 personer.

– Jag vill börja med att säga att jag uppfattar Krusboda som ett i grunden tryggt område, säger David Westius, en av initiativtagarna. Men under året har vi varit drabbade av cykel- och bildstölder och under hösten även av en del stök runt Krusboda torg.

För att bidra till en ökad trygghet för de som vistas ute och för att hålla lite koll i området startades en facebookgrupp ”Nattvandringar i Krusboda”. Tanken är att grannar i större utsträckning ska röra sig ute i området.

– Vi har kontakt med kommunen, med den brottsförebyggande strategen Isa Strandberg, chefen för fritidsgårdarna Thomas Olausson och kommunens nya fältassistenter, berättar han. Där har vi fått tips och råd men också de västar vi har på oss. Vi samlas i en av ASKs lokaler och Hemköp här i Krusboda bjuder oss på fika. Så förutom grannarna så finns det en bred uppslutning kring vår nattvandring.

– Principerna för vandringen är ganska enkla, berättar David. Vi samlas vid 20.00, fikar lite, tar på oss västar och ger oss sedan ut och vandrar eller cyklar i området. Vi har en bra dialog med fritidsgårdens personal, väktare och uppsökande personal från kommunen. Men främst har vi kontakt med de ungdomar som är ute. Vi har får verkligen ett jättepositivt bemötande, både från grannar och ungdomar. Man får lära känna sina grannar, träffa ungdomar och lite motion, det är verkligen jättekul att nattvandra.