Advokat i politiken


Tn på webben 2021-12-21

Mari Schaub-Iggström
Bild:Tyresö Nyheter
Mari Schaub-Iggström

Mari Schaub-Iggström heter Tyresös nyvalda ordförande i både byggnadsnämnden och valnämnden.

Hur blev du politiskt intresserad?
- Mitt politiska engagemang startade tidigt, jag gick med i SSU i Täby som trettonåring och var som mest aktiv under gymnasiet. På den tiden fick man lära sig vad en valrörelse innebar. Jag minns ett tillfälle i skolan då två MUF:are höll i mig och en pucklade på mig. Men vi kom förbi det där, blev vänner, stiftade borgfred och hade gemensamma fester.


- Under mitt vuxna liv har jag varit politiskt aktiv av och till, och för några år sedan tog jag upp det igen. Mina rötter i arbetarrörelsen är djupa, en släkting var med och startade ABF vid Motala Verkstad 1916. Han hade gått tre år i folkskola och kunde läsa, vilket inte alla arbetare kunde på den tiden. Det ville han ändra på.

Vad blir den stora uppgiften i byggnadsnämnden?
- Som ordförande i Byggnadsnämnden vill jag framför allt bidra till att underlätta och effektivisera bygglovshanteringen. Under de senaste åren har handläggarna varit alldeles för få samtidigt som vi fått en fördubblad mängd ansökningar. Det i sin tur beror delvis på pandemin, människor har varit hemma mer och prioriterat hemmets utveckling när det inte gått att resa.

- Det har funnits en e-tjänst för bygglovsansökningar som inte har fungerat så bra och flera andra problem. Jag vill vara med och skapa ett lättfattligt informationsmaterial och få till stånd en snabbare, mer effektiv och rättssäker handläggning av medborgarnas ärenden.

Vad sysslar valnämnden med?
- Den andra uppgiften, att vara med och organisera valet, är väldigt spännande, lite pirrigt rent av. Jag är djupt hedrad över att ha fått de här uppdragen. Båda uppgifterna är utmanande och det är jätteroligt att ha fått sätta igång och jobba.


Faktaruta:

Namn: Mari Schaub-Iggström
Uppdrag: Nyvald ordförande i Byggnadsnämnden och Valnämnden
Ålder: 59
Yrke: advokat, främst brottmål

Jag är Tyresöbo sedan 1995, mina två numera vuxna barn är födda här. Jag är nygift, har en häst och två katter. Jag bor i Trollbäcken. Mitt fritidsintresse är hästar, jag älskar att vara i stallet och vill tillbringa så mycket tid som möjligt där.