Ny förskola intill Bergfotens skola


Tn på webben 2021-12-22

<span>Bergfotens förskola ligger idag inrymt i Bergfotens skola. Nu byggs en ny förskola intill för att möjliggöra för fler förskoleplatser och frigöra de gamla lokalerna för skolans verksamhet.</span>
Bild:Tyresö Nyheter
Bergfotens förskola ligger idag inrymt i Bergfotens skola. Nu byggs en ny förskola intill för att möjliggöra för fler förskoleplatser och frigöra de gamla lokalerna för skolans verksamhet.

Klara Watmani (S)
Bild:Tyresö Nyheter
Klara Watmani (S)

Tyresö kommun har under en längre tid utrett hur man långsiktigt kan säkerställa att antalet förskoleplatser i de centrala delarna av Tyresö motsvarar behovet. En del förskoleplatser är idag placerade i tillfälliga lokaler och det finns ett behov av att upprusta kommunens förskolor och skolor. Samtidigt beräknas andelen barn i centrala Tyresö öka med ca 500 fram till 2030. Kommunen tittar därför på nya platser samtidigt som ett arbete med upprustning av befintliga lokaler pågår. I måndags togs beslut om att at fram en ny detaljplan för fastigheten vid Bergfotens skola för att möjliggöra för uppförandet av en ny förskola intill.

 

-          Äntligen gör vi nu långsiktiga planeringar för att se till att barn i Tyresö ges en förskoleplats. Under moderaternas tidigare styre har man löst platsbrist med tillfälliga lokaler och paviljonger. Kortsiktigt kan det ibland vara nödvändigt att göra så, men jag tror att vi måste kunna ha två tankar i huvudet samtidigt och dels lösa platsbehovet på kort sikt men även, som nu,  planera för en långsiktig lösning som är hållbar över tid, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Klara Watmani (S)

Tanken är att skola och förskola får ett nytt, gemensamt större kök och skolmatsal. En lösning som kommer att bidra till en förbättring av logistik och arbetsmiljö. Bergfotens förskola är idag inrymd i lokaler som tillhör Bergfotens skola och med den nya förskolebyggnaden och antalet skolplatser utökas samtidigt som skolans lokaler frigörs.

- Den nya förskolan kommer rymma kunna ca 160 barn och gör också att vi kan öka antalet skolplatser för Bergfotens skola och anpassar fler ytor för skolans verksamhet, fortsätter Klara Watmani (S)