Gratis broddar till alla tyresöbor över 65 år


Tn på webben 2022-01-11

- Det är viktigt att man känner sig trygg och säker när man går ut, också om det bara är för att handla. Vi vet att många äldre blir sittande hemma i rädsla att skada sig när det är halt ute, säger Anita Mattsson (S)
Bild:Tyresö Nyheter
- Det är viktigt att man känner sig trygg och säker när man går ut, också om det bara är för att handla. Vi vet att många äldre blir sittande hemma i rädsla att skada sig när det är halt ute, säger Anita Mattsson (S)

SVT rapporterade i slutet av förra veckan om en fördubbling av antalet halkolyckor under 2021 enligt preliminära siffror från Region Stockholm. I Tyresö har kommunen ny köpt in broddar till alla kommuninvånare som fyllt 65 år.

Broddarna delas ut gratis och finns att hämta i kommunhuset eller kommunens träffpunkt föräldre, Kopp och själ i Bollmora. Syftet är att förebygga risken för halkolyckor. Tidigare har kommunen delat ut till de allra äldsta men i år delas de ut på bred front till alla som är skrivna i kommunen och fyllt 65 år.

- Det är viktigt att man känner sig trygg och säker när man går ut, också om det bara är för att handla. Vi vet att många äldre blir sittande hemma i rädsla att skada sig när det är halt ute.

Broddarna som delas ut används tillsammans med vanliga skor och finns i olika storlekar. Broddar är ett effektivt sätt att minska antalet halkolyckor och kan på så sätt bidra till bättre folkhälsa och minskade kostnader för kommunen.