Björkbackens öde avgjort - En majoritet vill lägga ner Tyresös sista kommunala äldreboende


Tn på webben 2022-04-12

En Majoritet bestående av C, SD, MP, M, L och KD har beslutat att lägga ner Björkbackens äldreboende.
En Majoritet bestående av C, SD, MP, M, L och KD har beslutat att lägga ner Björkbackens äldreboende.

Frågan har stöts och blöts under flera år, men nu har en politisk majoritet bestående av MP, L, C, M, SD och KD beslutat att man vill lägga ner Tyresös sista kommunala äldreboende, Björkbacken. Anledningen är att dessa partier anser att kostanden blir för hög.

– Vi är förstås besvikna över att inte kunna rädda Björkbacken, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S). Vi delar inte uppfattningen om att det skulle vara för dyrt. Anbuden som hade inkommit låg inom den ram som vi hade avsatt.

Turerna om Björkbacken har varit många. Efter att arbetsmiljöverket dömt ut arbetsmiljön i byggnaden som vård – och omsorgsboende tvingades kommunen att antingen renovera eller att lägga ner boendet. Kommunens förra styre M, L, C och Kd valde då under förra mandatperioden att lägga ner boendet.

Engagemanget för boendets överlevnad blev stort. Flera pensionärsorganisationer organiserade sig för att rädda boendet och Socialdemokraterna gjorde det till en av sina huvudfrågor. Valet kom och Tillsammans för Tyresö (S, L och Mp) tog över styret. Efter valet upphävde Tillsammans för Tyresö beslutet om nedläggning efter att man fått uppskov arbetsmiljöverket med anledning till att man skulle renovera boendet.

Planerna för boendets framtid har utretts under flera år och i början på mars var det dags för Tyresö bostäders styrelse att fatta beslut om man skulle påbörja renoveringen. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet (som saknar rösträtt i Tybos styrelse) ställde sig positiva. En majoritet bestående av M, Kd, C, Sd, Mp och L ansåg att renoveringen skulle bli för dyr och att man istället vill lägga ner det sista kommunala äldreboendet.

Tyresö kommer riskerar nu att endast har äldreboende drivna av privata aktörer eller stiftelse. Något som Anita Mattsson (S) anser är mycket dåligt för kommunen.

– Vi anser fortfarande att Björkbacken borde ha renoverats men kommer nu istället att göra allt vi kan för att få ett nytt, kommunalt äldreboende i kommunen, säger hon. Det är nödvändigt att vi har minst ett kommunalt alternativ för att värna om valfriheten för de äldre samt att om vi själva driver äldreboendet kan vi arbeta för trygga arbetsvillkor och en god arbetsmiljö.

– Att kommunen inte ska ha ett enda kommunalt äldreboende är inte ett alternativ för oss, fortsätter hon. När det nu inte finns politiskt stöd för att rädda Björkbacken så behöver vi istället så snabbt som möjligt få ett nytt, modernt kommunalt äldreboende på plats i kommunen. Vi har tagit ett sådant initiativ och idag finns det ett stöd för ett sådant förslag tillsammans med L och Mp.