Resursskolan på Tyresö gymnasium ger extra mycket stöd


2022-05-05

Eleverna Casper Henning Höjerslev och Ronja Glimberg från resursskolan spelar kort med lärarna Karin \
Eleverna Casper Henning Höjerslev och Ronja Glimberg från resursskolan spelar kort med lärarna Karin "Kicki" Hågbeck och Erik Lundbäck inne i resursskolans lokaler.

Ett av klassrummen där eleverna helt själva har fått välja hur de vill sitta.
Ett av klassrummen där eleverna helt själva har fått välja hur de vill sitta.

Hösten 2021 öppnade den nya resursskolan på Tyresö gymnasium. En särskild utbildning med minre undervisningsgrupper, större möjligheter till stöd och möjligheter att som elev skärma av sig. Utbildningen riktar sig till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och som inte klarat gymnasiebehörigheten i grundskolan. 

Grundtanken är att ge eleverna en lugn och harmonisk skolmiljö och se till att alla får det stöd de behöver. Målet med utbildningen är att eleverna ska gå vidare och läsa ett nationellt program för att ta en gymnasieexamen.

– Det är väldigt skönt att ha ett ställe som sitter lite mellan särskola och ett fullstort gymnasium, berättar Casper Henning Höjerslev, elev på resursskolan. Vi har vår egen lilla avdelning i skolan där det är mycket lättare att passa in och få det stöd man behöver.

Många av eleverna som går på resursskolan har haft en svår skolgång och ingen har behörighet att gå på något av de nationella programmen. 

– Det var väl ingen som riktigt förstod varför eftersom jag då inte hade fått min diagnos, berättar Ronja Glimberg, som också går på resursskolan. På mellanstadiet och början på högstadiet så gick jag knappt ens på lektionerna. Jag hade knappt några betyg alls, men sedan jag började här så går det jättebra. Här får man det stöd man behöver men viktigast är nog att lärare, personal och klasskamrater förstår en.

– Det var liknande för mig, större delen av grundskolan tog man ingen hänsyn till min diagnos och det fungerade inte, fyller Casper i. Att gå här är lugnt, eget men man har möjlighet att vara i stora skolan ifall man vill. Men det viktigaste tycker jag också är att man blir förstådd.

Resursskolan består i dagsläget av två grupper, med 9-10 elever i varje grupp. Personalen består av tre lärare och tre resurspersoner. Eleverna får också kontinuerligt stöd av specialpedagoger, kurator och skolsköterska.

– Lärarna är väldigt förstående, berättar Ronja. Jag har till exempel svårt att hänga med på genomgångar, så jag kan ha svårt att förstå vad det är jag ska göra. Istället för att sucka och tycka att jag borde lyssna bättre så får jag istället en genomgång själv.

– De är väldigt lätt att förstå, fyller Casper i. De förstår ens svårigheter och är väldigt pedagogiska. Det har hjälpt mig jättemycket.