Ny tal- och språkklass på Fårdala skola


Tn på webben 2022-06-02

<span>Elev berättar för kommunstyrelsens ordförande Anita Mattson (S) om hur lärstudion använder bildspråk.<br /></span><div><span> </span></div>
Bild:Tyresö Nyheter

Elev berättar för kommunstyrelsens ordförande Anita Mattson (S) om hur lärstudion använder bildspråk.

 


Egna bänkar är bra tycker eleverna. Barn- och utbildningsnämndens ordförande Klara Watmani (S) får se hur bänkarna kan dekoreras.
Bild:Tyresö nyheter
Egna bänkar är bra tycker eleverna. Barn- och utbildningsnämndens ordförande Klara Watmani (S) får se hur bänkarna kan dekoreras.

I maj öppnade den kommunala lärstudion på Fårdala skola med inriktning tal- och språk för yngre elever med generell språkstörning. Inledningsvis erbjuds studion för elever från årskurs 1–3 men från hösten 2022 kommer även elever från årskurs 4 ha möjlighet att söka.

Anita Mattson (S), kommunstyrelsens ordförande besökte lärstudion tillsammans med barn- och utbildningsnämndens ordförande Klara Watmani (S). Där fick de tala med medarbetare och två elever visade sina platser och berättade om undervisningen.

- Alla barn ska få det stöd de är i behov av. Att vi nu går vidare med en språkstudio är en politisk prioritering som jag vet är efterlängtad. Språket är en central del i våra liv, och spelar stor roll för hur vi lär oss saker, utvecklas och förstår både varandra och vår omgivning säger Klara Watmani.

Särskild undervisningsgrupp

Tal- och språkklassen är en särskild undervisningsgrupp som följer läroplanen i samtliga ämnen men med anpassningar av metod, miljö och material utifrån ett språkstörningsperspektiv. Med hänsyn till elevernas svårigheter får de anpassad undervisning, språklig stimulans och i vissa fall enskild träning. Språkstudion har ett eget utrymme i Fårdala skola där de i lugn och ro kan arbeta samtidigt som de också kan delta i skolans ordinarie rastverksamhet.

 Fakta om särskilt stöd i grundskola

I Tyresö används bland annat dessa begrepp:

Studio – en mindre undervisningsgrupp på skolan. Hur studion är organiserad varierar från skola till skola, men gemensamt är att de erbjuder eleven mer stöd för lärande.

Kommunal lärstudio – en mindre kommunövergripande undervisningsgrupp.
I Tyresö finns i nuläget tre kommunala lärstudios, en för årskurs F–6 på Krusboda skola och en för årskurs 7–9 på Kumla skola samt den nya tal- och språklärstudion på Fårdala skola.

Kommunal lärstudio med behandling – en mindre undervisningsgrupp för årskurs 1–6, vid Sofiebergs skola. Här erbjuds också behandling för elever som har behov av det för att tillgodogöra sig sin skolgång.

Källa: Tyresö Kommun