S vinner skolan och äldreomsorgen – jämnare om tryggheten


Tn på webben 2022-06-22

Bild:Tyresö Nyheter

Bild:Tyresö Nyheter

Bild:Tyresö Nyheter

NOVUS har på uppdrag av Tyresö Nyheter frågat vilka partier som har bäst politik för
tryggheten, skolan och äldreomsorgen. Resultaten både förvånar och inte förvånar.


I nationella opinionsundersökningar vinner Moderaterna ofta trygghetsfrågan stort. I Tyresö
är det jämnare. Moderaterna vinner även här men skillnaden är oväntat liten. 23 procent tror mest på Moderaterna och 19 procent föredrar Socialdemokraterna. Sju procent föredrar Sverigedemokraterna och övriga partier är långt efter.

Desto mer väntat är ju då att Socialdemokraterna vinner äldreomsorgen och skolan. Så är det just nu nationellt och så är det även bland Tyresöborna. I fråga om äldreomsorgen är skillnaden störst. 26 procent föredrar Socialdemokraterna vilket är tre gånger så mycket som för närmsta parti. Moderaternas privatiseringspolitik för äldreomsorgen möter verkligen inte Tyresöbornas gillande. Bara åtta procent föredrar partiet i denna fråga.

Även i skolfrågan är skillnaden tydlig. 24 procent föredrar Socialdemokraterna medan 18 procent föredrar Moderaterna. Alla andra partier hamnar långt efter i den fråga som av Tyresöborna pekats ut som valets viktigaste.