Utrikesminister Ann Linde besökte Trappsteget i Tyresö


Tn på webben 2022-08-23

utrikesminister Ann Linde och kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson poserar med kvinnorna i Trappsteget.
Bild:Tyresö Nyheter
utrikesminister Ann Linde och kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson poserar med kvinnorna i Trappsteget.

Under brinnande valkampanj besökte utrikesminister Ann Linde Tyresö för att ta del av kommunens satsning med att få kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden i arbete.


Tyresö kommun har tagit flera initiativ för att få in nyanlända i arbete. Som resultat har etableringen av nyanlända förbättrats under mandatperioden, men mycket kvarstår. Framför allt gäller det nyanlända kvinnors möjlighet att komma i arbete.

Den kommunala satsningen Trappsteget handlar om att anställa kvinnor med lokal förankring i sitt eget bostadsområde, Granängsringen, genom lokalvård i trapphus och andra gemensamma utrymmen.

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande:

-Jag är stolt över att utrikesministern väljer att komma till Tyresö och uppmärksamma vårt arbete för jämställdhet, trygghet och jobb. Denna satsning är en viktig del i vårt breda arbete att öka tryggheten i Tyresö och i Granängsringen samt att underlätta för människor som har en svag ställning på arbetsmarknaden.

Ann Linde om besöket:

- Trappsteget är ett fantastiskt exempel där man kan få in kvinnor som står långt från arbetsmarknaden i arbete samtidigt som man ger dessa kvinnor större delaktighet i sitt närområde. Efter att ha lyssnat in deltagarnas erfarenhet tycks det som att Tyresös satsning har fallit väl ut.

Tyresö kommun har arbetsgivaransvaret och anställer medarbetarna. Kommunen ordnar också introduktion och handledning i yrket, stöd i svenska språket, kunskaper i jämställdhet, friskvård, hantering av hot och våld samt hjärt- och lungräddning. Tyresö Bostäder står för arbetsuppgifter och kontor, arbetskläder, städmaterial och utbildning. 

Projektet startade i november 2021 och är en del av initiativet Ett Tryggare Granängsringen.