Lärcenter på C3L invigt


Tn på webben 2022-09-23

Christoffer Holmström (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden var på invigningen av C3Ls lärcenter
Christoffer Holmström (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden var på invigningen av C3Ls lärcenter

Carina Frisk, rektor på C3L och Christoffer Holmström (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden var båda nöjda över att lärcentrat nu är invigt. 
Carina Frisk, rektor på C3L och Christoffer Holmström (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden var båda nöjda över att lärcentrat nu är invigt. 

C3L, kommunens egen vuxenutbildning, har startat upp sitt lärcentra. Det är en verksamhet som ger extra stöd till studerande. Lärcentret är bemannat med lärare som kan hjälpa till i studierna, med studieteknik, språkstöd eller mer praktiska saker som datorvana.


Förutom lärare arbetar det även en specialpedagog på lärcentret för att utveckla stödet till de studerande som behöver extra stöd i undervisningen. Alla elever på C3L har möjlighet att komma till lärcentret ifall de känner att de har behov det.

– Det är jättekul att vi fått ett lärcentra på C3L, säger Christoffer Holmström (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Det ligger helt i linje med de satsningar vi gjort på andra stadier i kommunens skolor, som till exempel lärstudios inom grundskolan och resursskolan på Tyresö gymnasium.

Verksamheten är delvis finansierad av statsbidrag som syftar till att öka tillgängligheten till utbildning eller för att öka det som kallas genomströmning, vilket betyder att fler ska klara av utbildningen. Lärcentrat på C3L tillhör den senare kategorin och förhoppningen ska vara att ännu fler studerande ska kunna fullfölja och ta examen från sin utbildning.

Förhoppningen på C3L är att i framtiden utveckla ett digitalt lärcentra. Där studerande även ska kunna få extra hjälp via digitala kanaler.

– C3L har väldigt hög andel som avslutar studierna med godkända betyg i jämförelse med andra skolor, berättar Holmström (S). Men det här ger skolan en bättre möjlighet att nå och hjälpa de som riskerar att avbryta studierna eller gå ut med icke godkända betyg.