C3L fortsätter att utvecklas


Tn på webben 2022-12-20

Christoffer Holmström (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Bild:Tyresö Nyheter
Christoffer Holmström (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

C3L, kommunens egen vuxenutbildning har startat ett stort utvecklingsarbete. Sedan tidigare har det öppnats ett lärcentra där studerande ska kunna få extra stöd i sitt lärande. Den kommer att fortsätta utvecklas med bland annat ett digitalt forum för extra stöd.

Nu är också den första delen i det stora utvecklingspaket som gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade om i mars i år. Flera utvecklingsmöjligheter utreds fortfarande och förväntas presenteras nästa år.

Men nu har alltså nämnden beslutat om de första insatserna för C3L. Syftet med utvecklingen är att göra vuxenutbildningen ännu mer flexibel och mer tillgänglig för Tyresöborna. Bland annat har möjligheterna till snabbare studietakt, fler kursstarter på fristående kurser samt fler intag till barnskötar- och vårdutbildningarna införts.

– Med lågkonjunktur och en svår ekonomisk situation i Sverige så kommer vuxenutbildningen att behöva ta ett stort ansvar, säger Christoffer Holmström (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Därför är det bra att vi redan inlett ett större utvecklingsarbete på C3L, det gör att vi ligger bra till inför framtiden.

Även möjligheterna att studera på distans inom ramen för C3Ls utbildningar ökar. Både vård- och barnskötarutbildningen kommer att kunna läsas på distans i C3Ls regi redan från januari 2023 och studieplaner ska vara färdiga vid kursstart för en ökad flexibilitet i studierna.

– Med den här utvecklingen så kommer vi att öka möjligheten att studera på vuxenutbildningen, menar Holmström (S). Det ger också större möjligheter att genomföra sina studier med godkända betyg och minska avhoppen. Sedan ska man komma ihåg att C3L redan idag har väldigt hög kvalitet och har stor flexibilitet. Lite kort kan man säga att denna utvecklingen syftar till att göra något riktigt bra ännu lite bättre.